praktijk
vo

Het rekenwerkgesprek

  • Embedcode

Het reken(werk)gesprek is een praktisch rekengespreksinstrument, dat leraren kunnen inzetten bij leerlingen met geringe rekenproblemen. In een paar stappen kan de leerkracht, samen met de leerling het rekenwerk analyseren en tot de kern van het rekenprobleem komen. Het gesprek duurt 10-15 minuten, maar kan worden ingekort tot 5 minuten.

De theorie

Bij het voeren van een goed rekengesprek heeft de leraar wel wat theorie nodig. Het is zaak deze theorie te internaliseren, voordat het rekengesprek kan worden gevoerd. Deze theorie bestaat uit een aantal stappen:

  1. Cirkelkaart: op welk gebied bevindt het probleem zich? Om welk domein gaat het (verhoudingen, meten, breuken), welk niveau (paraat hebben, functioneel gebruiken, begrijpen) en in welke fase van de rekenkundige ontwikkeling zit de leerling (begripsvorming, vlot leren rekenen, toepassen etc.)
  2. Werkkaart: waar wringt de schoen? Ligt het aan de aanpak, de bewerking of de reflectie?
  3. IJsbergkaart: op welk handelingsniveau werkt de leerling?
  4. Schaalkaart: hoe schaalt de leerling zijn of haar werk in? Welk cijfer geeft de leerling zich en waar wil de leerling naartoe? Wat heeft hij of zij nodig om deze sprong te maken?
  5. Quick reference kaart: hierop staan extra aandachtspunten over rekenen en leerlingenkenmerken, zoals taal, manier van leren, getalontwikkeling, motivatie en vormen van rekenen.

In deze video laat leraar Hendrik Jan Timmerije, docent op de Scholingsboulevard Enschede zien hoe het rekengesprek werkt in de klas. Expert rekendidactiek en bedenker van de kaarten, Henk Logtenberg, biedt achtergrondinformatie.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeMarjon | 16 mei 2013

IGDI model in VO. In mijn optiek geen overbodige luxe. BaO werkt met drie niveaus van instructie in een groep en met mogelijke aanpassing in de leerstof. Zou in VO mogelijk veel opleveren. VO kom eens een kijkje nemen in BaO!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.