Leren leren op een cluster 1-school

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 maart 2014

Visio Onderwijs geeft les aan blinde en slechtziende kinderen. Deze cluster-1-school heeft een paar jaar geleden het concept ‘Leren leren’ ingevoerd. Dit concept heeft als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen, die meervoudig beperkt zijn, te vergroten. Het is gebaseerd op drie pijlers:

  • het leerling-initiatief: de leerling leert zelf te kiezen;
  • de leerkracht als regisseur/coach: vanuit de leerlijnen begeleidt de leraar de leerling in zijn ontwikkeling;
  • de uitdagende leeromgeving: de leerstof moet de leerlingen prikkelen, zodat ze zelf op zoek gaan naar nieuwe kennis en mogelijkheden.

Daarnaast speelt bij ‘Leren leren’ de totale communicatie een belangrijke rol, waarbij lichaamshouding, taal, de juiste vragen stellen en rust uitstralen moeten leiden tot een betere communicatie met de leerling.

In deze video lopen we een dag mee met Visio Onderwijs Breda, waarbij alle facetten van het concept in beeld komen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.