Versterkt Engels: Instromen bij tto

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2012

Sinds het Engels in het basisonderwijs (EIBO) in 1986 een verplicht vak werd voor groep 7 en 8 is er veel veranderd binnen het talenonderwijs. Tegenwoordig zijn er veel scholen, de zogenaamde vvto (vroeg vreemde talenonderwijs) scholen, die al met het vak Engels beginnen vanaf de kleuterklas. Hierdoor groeit de taalvaardigheid van  leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs.

Sinds 2009 monitort de Talenacademie Nederland het Buzzy Bee netwerk. Dit netwerk brengt basisscholen in de regio Midden-Holland samen die zich actief bezighouden met vvto en specifiek gericht zijn op vroeg Engels.

Een van de basisscholen die deelneemt aan de doorlopende leerlijn voor Engels is OBS De Krullevaar, mede-initiatiefnemer van Buzzy Bee. Binnen deze school  maken de kinderen vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. Deze leerlingen, en de leerlingen van de verschillende vvto-scholen binnen het netwerk stromen in de tto-stroom van het Anna van Rijn-college. Hierdoor wordt het niveau Engels van deze leerlingen op peil gehouden en verbeterd.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.