Goed gesprek met ouders: tips voor de gouden driehoek
praktijk
po so

Goed gesprek met ouders: tips voor de gouden driehoek

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet zo gemakkelijk als er iets speelt, zoals een tegenvallend schooladvies of vermoedens van verwaarlozing. Daarbij kunnen ouders erg veeleisend zijn en soms zelfs agressief. In een serie video’s zijn zulke nagespeelde situaties te zien, met tips van een psycholoog om als leraar betere gesprekken met ouders te voeren. De belangrijkste: benoem het gemeenschappelijk belang en neem ouders serieus als gesprekspartner.

  • Deze video kan worden embed

Ouderbetrokkenheid, of educatief partnerschap, heeft een positief effect op de leerprestaties van leerlingen. In eerste instantie is het de taak van de leraar om op een positieve manier met ouders en leerlingen samen te werken in de zogeheten gouden driehoek. Maar in de praktijk is dat best lastig. In bovenstaande video is te zien hoe divers de samenwerking tussen ouders en leraren kan zijn en hoe moeilijk het soms is om goed met ouders te communiceren. Deze video is gebaseerd op ervaringen van basisscholen, verzameld door lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen (2015). Hieronder volgen meer video’s met nagespeelde, realistische oudergesprekken en tips voor leraren.

Haal meer uit het 10-minutengesprek

De basis voor een goed 10-minutengesprek over een leerling is dat je je als leraar goed voorbereidt en ervoor zorgt dat een gesprek in harmonie en samenwerking met de ouders verloopt. Bekijk de video.

  • Deze video kan worden embed

Een lastig gesprek over het schooladvies

Ouders kunnen teleurgesteld zijn over het schooladvies voor hun kind. Hoe bespreek je dat op een goede manier? Uitgangspunt is dat je als leraar achter je mening blijft staan, maar ook samenwerking zoekt met ouders. Bekijk de video.

  • Deze video kan worden embed

Ouders vragen om thuis te ondersteunen

Hoe maak je duidelijk aan ouders dat zij hun kind thuis beter kunnen stimuleren bij zijn ontwikkeling? In de video is te zien hoe een pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal dat lastige gesprek aangaat met anderstalige ouders. Misverstanden kun je voorkomen met een positieve houding en inlevingsvermogen.

  • Deze video kan worden embed

Omgaan met boze ouders

Een boze ouder die verhaal komt halen, het kan iedere leraar overkomen. Belangrijk is om rustig te blijven en door goed te luisteren het achterliggende probleem op te sporen. Dan ontstaat ruimte voor een oplossing. Bekijk de video.

  • Deze video kan worden embed

Geen tijd voor een gesprek

Een ouder die na de les binnenstapt om over zijn kind te praten terwijl jij net naar een belangrijke vergadering moet. Hoe kun je daar op een positieve manier mee omgaan? Bekijk de tips in de video.

  • Deze video kan worden embed

Vermoeden van verwaarlozing

Als je vermoedens hebt van verwaarlozing dan is een gesprek met ouders niet gemakkelijk. Betrek een collega, wees niet beschuldigend maar bied oplossingen. Bekijk meer tips in de video. 

  • Deze video kan worden embed

Meer lezen?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.