Gouden driehoek: ouderbetrokkenheid

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 december 2015

Bij ouderbetrokkenheid in het onderwijs gaat het er om dat leerkrachten en ouders (h)erkennen dat zij een gemeenschappelijk belang hebben: dat hun kind c.q. kind zich gezien zijn mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelt op school en thuis. De verantwoordelijkheid voor het creëren en stimuleren van een vruchtbare samenwerking ligt in eerste instantie bij de leerkrachten. Maar leerkrachten vinden het vaak moeilijk hoe zij daadwerkelijk met ouders moeten samenwerken en hoe zij adequaat kunnen inspelen op de verschillende ouders.

Het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen heeft in 2015 op verschillende basisscholen in het Noorden verhalen verzameld over de samenwerking tussen ouders Deze film is gebaseerd op deze verhalen en laat zien hoe de samenwerking tussen ouders en leerkrachten soms lastig verloopt én hoe het beter kan. Het belang van het kind speelt daarin een belangrijke rol.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.