Projectmatig werken in het technasium

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 maart 2011

Lyceum Schöndeln heeft een Technasium. Daarbinnen wordt het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven. Hierbij werken de leerlingen in groepsverband aan een realistisch bètatechnisch vraagstuk welke geleverd wordt door bedrijven en instanties.

Het vak O&O verbindt denken en doen en geeft de leerling ruim de gelegenheid om kennis te maken met de wereld van bèta en techniek.
In de projectopdrachten past de leerling theorie toe en ontwikkelt hij vaardigheden en kennis die gevraagd worden in de beroepspraktijk en vervolgopleiding.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.