praktijk
vo

Projectmatig werken in het technasium

  • Embedcode

Lyceum Schöndeln heeft een Technasium. Daarbinnen wordt het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven. Hierbij werken de leerlingen in groepsverband aan een realistisch bètatechnisch vraagstuk welke geleverd wordt door bedrijven en instanties.

Het vak O&O verbindt denken en doen en geeft de leerling ruim de gelegenheid om kennis te maken met de wereld van bèta en techniek.

In de projectopdrachten past de leerling theorie toe en ontwikkelt hij vaardigheden en kennis die gevraagd worden in de beroepspraktijk en vervolgopleiding.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Onderzoekend lerenhaha | 30 januari 2013

Meneer Tinnemans is stoerr en het lyceum schondeln is echt een leuke school. verder vind ik technasium best grappig om te doen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.