praktijk
po

Rekenen: werken met geld

  • Embedcode

Problemen met abstracte begrippen

Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getallenbegrip bevorderen.

Geld

‘Geld is een heel handig hulpmiddel bij het rekenen, omdat geld veel betekenis heeft bij kinderen’, aldus rekenadviseur Cathe Notten. Werken met geld sluit dus goed aan bij de belevingswereld van kinderen en is een mooi middel om het omstructureren van hoeveelheden te oefenen en om inzicht te verkrijgen in de structuur van getallen.

Opzet van de les

In deze video gaan de leerlingen op verschillende manieren aan de slag met geld. De leraar kan klassikaal sommen behandelen, waarin bepaalde zaken gekocht moeten worden. Ook kunnen leerlingen zelfstandig of gestuurd aan de slag met rekenspellen.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundenayyi | 10 januari 2011

ik maakte vroeger op de lagere school (dat heette toen nog zo) zelf van getallen al guldens en met het tiendelig stelsel dubbeltjes en centen achter de komma (ook schuiven met de komma was dan makkelijker) negatieve getalen waren "geleend" geld ofwel schuld. Ik heb dat helemaal zelf gedaan en toen was ik een jaar of 9 à 10 en ik heb er de rest van mijn leven gemak van gehad. Ik gebruik het nu nog om mensen met rekenproblemen inzich te geven. Wat knap dat de onderwijzers daar NU AL achter zijn gekomen......


ans ormel | 4 januari 2011

Welk spel speelden deze kinderen, wat zijn de regels? Hebben jullie meer voorbeelden van spelsituaties waarbij kinderen handelend bezig kunnen zijn.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.