Rekenen: werken met geld

lerarenredactie | bijgewerkt op 21 december 2010

Problemen met abstracte begrippen
Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getallenbegrip bevorderen.

Geld
‘Geld is een heel handig hulpmiddel bij het rekenen, omdat geld veel betekenis heeft bij kinderen’, aldus rekenadviseur Cathe Notten. Werken met geld sluit dus goed aan bij de belevingswereld van kinderen en is een mooi middel om het omstructureren van hoeveelheden te oefenen en om inzicht te verkrijgen in de structuur van getallen.

Opzet van de les
In deze video gaan de leerlingen op verschillende manieren aan de slag met geld. De leraar kan klassikaal sommen behandelen, waarin bepaalde zaken gekocht moeten worden. Ook kunnen leerlingen zelfstandig of gestuurd aan de slag met rekenspellen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.