Leraar24 logo
Rekenen: meten met je voeten
praktijk
po

Rekenen: meten met je voeten

Hoe kun je situaties creëren waardoor leerlingen uit zichzelf over meten gaan nadenken? Sandra Kersten, leraar van groep één en twee, gebruikt situaties van leerlingen om te oefenen met meten. Ze speelt handig in op ervaringen van leerlingen en laat hen zoveel mogelijk zelf ontdekken.

  • Embedcode

Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud, ruimtelijk inzicht en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt, dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getalbegrip bevorderen.

Meten met je voeten

Kleuters zijn de hele dag bezig met ontdekken. Daarom biedt Sandra Kersten spelenderwijs bijvoorbeeld het tellen aan en gebruikt ze situaties van leerlingen om te oefenen met meten. Ze speelt handig in op ervaringen van leerlingen en laat hen zoveel mogelijk zelf met oplossingen voor meetproblemen komen.

In de les die in deze video te zien is, laat ze de leerlingen jeu de boules spelen. De leerlingen komen erachter dat je niet altijd goed kunt zien wiens knikker het dichtst bij de centrale bal ligt. Daarom gaan ze het proberen op te meten met hun voeten. Al snel komen ze erachter dat ze een standaard maat nodig hebben.

Zien en ervaren

Doordat de leerlingen niet alleen een verhaaltje horen, maar zien en ervaren wat het meetprobleem is en hoe dit opgelost kan worden, onthouden ze het beter. Door in te spelen op situaties die de leerlingen zelf meebrengen de klas in sluit je aan op hun belevingswereld.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


Liselot Schuringa | 29 oktober 2015

Meten en meetkunde zijn verschillende domeinen binnen rekenen-wiskunde op de basisschool. De titel van dit fragment is goed: het gaat over meten. In de begeleidende tekst staat ten onrechte meetkunde. Dat is onjuist. Het moet meten zijn.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen