praktijk
po
vo
mbo
so

Flipping the Classroom – Geschiedenis

[vc_intro]Flipping the Classroom (FTC)  is een onderwijsconcept waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ en het individuele huiswerk omdraait. Door de klassikale instructies te vervangen door video’s en eventuele andere vormen van online instructieaanbod kunnen leerlingen de kennis buiten de schoolmuren en de reguliere lessen opdoen.

Deze video geeft een introductie van het FTC-model en gaat daarnaast in op de ontstaansgeschiedenis.[/vc_intro]

  • Embedcode

Flipping the Classroom biedt kansen want leerlingen krijgen de mogelijkheid om op eigen tempo en een zelf gekozen tijdstip de instructie te volgen. Door te werken met Flipping the Classroom kun je tijdens de les de vrijgekomen tijd gebruiken voor:

  • Opdrachten
  • Geven van aanvullende instructie
  • Begeleiding van projecten

Op deze manier draagt FTC bij aan een gedifferentieerd onderwijsaanbod.

Ontstaan

Men ziet Jonathan Bergman en Aaron Sams als de grondleggers van Flipping the Classroom. Tijdens hun werk op het voortgezet onderwijs in Amerika liepen zij er tegen aan dat leerlingen lessen moeten missen doordat zij ver van school wonen. Om deze leerlingen toch de lesstof te kunnen aanbieden gingen zij powerpointpresentaties opnemen. Dit speelde in 2006. Sinds die tijd zijn veel varianten ontstaan gebaseerd op deze manier van werken.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leeromgeving


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.