praktijk
po

Coöperatief leren: spelling

Enkele manieren om het spellingonderwijs effectiever te maken zijn het werken met coöperatieve werkvormen en een goede spellinginstructie. Coöperatieve werkvormen kunnen het aanleren van spellingstrategieën bij spellingonderwijs versterken. Hierdoor wordt het spellingonderwijs effectiever. Door met elkaar over de leerstof te praten leren leerlingen stap voor stap hoe ze iets aan elkaar moeten uitleggen en hoe iets in elkaar steekt; hoe je een woord schrijft bijvoorbeeld.

  • Embedcode

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. Door samen te werken zijn de leerlingen actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Betrokkenheid

Onderzoek laat zien dat leerlingen leren door voordoen en nadoen en ook doordat ze dingen aan elkaar uitleggen. De hele tijd naar de leraar luisteren is minder effectief. Coöperatief leren sluit hier bij aan. Dit komt doordat er nu interactie is met de leraar, maar ook met de leerlingen onderling. Want leerlingen leren van elkaar. Coöperatief leren vraagt actieve betrokkenheid van elke leerling in de klas. Iedere leerling heeft zijn eigen aandeel in het leerproces.

De leraar moet de regie meer los laten en daarmee een grotere rol aan de leerlingen geven.

Om dit te leren is het belangrijk om als leraar de structuren van het coöperatief leren goed te leren kennen. Dit kan door samen lessen voor te bereiden, bij collega’s in de klas te kijken en door het delen van ervaringen met collega’s.

Coöperatief leren en spelling

Bij spelling kunnen coöperatieve werkvormen het aanleren van spellingstrategieën versterken. Vaak echter zien we dat leerlingen individueel spellingleerstof verwerken. Bij spelling gaat het om het bewust toepassen van enkele basisstrategieën. Alleen inoefenen en controleren op goed of fout maakt leerlingen nog niet bewust van de juiste schrijfwijze van woorden. Door samen met andere leerlingen te overleggen en elkaar te helpen de juiste strategie toe te passen wordt het leren effectiever.

Lees ook het artikel 

over coöperatief leren waarin verwezen wordt naar verschillende bijlagen met theorie over en praktische tips voor coöperatief leren.

Vergelijkbaar:

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Samenwerkend lerenMirjam Wolff | 10 januari 2015

Erg leuke items!! Concreet, positief en herkenbaar.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.