Integratie wetenschap en techniek pabo deel 1

lerarenredactie | bijgewerkt op 18 mei 2016

Op de pabo van Saxion wordt het onderwijs in wetenschap en techniek geïntegreerd met taalonderwijs. Yvonne van Elten,  docent Nederlands en Chantal Velthuis, docent natuur en techniek, verzorgen gezamenlijk een geïntegreerde les. De studenten krijgen uitleg over een observatiekring bij natuur en techniek en ze leren daarbij om goede vragen te stellen en taalproductie uit te lokken (taaldidactiek). Op deze manier leren ze expliciet de verbinding te leggen tussen beide vakken. Het lectoraat Wetenschap en Techniek in het onderwijs van Saxion deed onderzoek naar de integratie van taal en wetenschap en techniek.

Dit onderzoek kwam tot stand op initiatief van www.techyourfuture.nl.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.