praktijk
po

21e eeuwse vaardigheden leren met werkconcept Critical Skills

Om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van nu vraagt dit andere vaardigheden dan vroeger. De 21e eeuw vraagt van mensen onder andere zelfbewustzijn, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te kunnen werken. Het onderwijs moet daarom anders worden vormgegeven. Maar hoe dan? Basisschool Het Telraam in Oeffelt heeft het antwoord hierop gevonden in het werkconcept Critical Skills.

  • Embedcode

Bij het werkconcept Critical Skills worden kennis, vaardigheden maar ook essentiële waarden en attitudes met elkaar verbonden om kinderen voor te bereiden op de 21e eeuw. Er is een samenwerkende leercultuur waarin uitdagingen, reflectie en eigenaarschap de cruciale uitgangspunten vormen.

De visie van werkconcept Critical Skills

Er wordt gewerkt met vijf samenhangende visies op leren die elkaar versterken

  • Challenge Based Leren Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten. Daarom krijgen de leerlingen elke week een zogeheten challenge aangeboden. Een challenge is een  aansprekende, concrete uitdaging die leerlingen met een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op kennis, vaardigheden, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld. Bij de afronding wordt hierop gereflecteerd.

    Kenmerkend van een challenge is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn en er relaties met verschillende disciplines worden gelegd.

  • Doel- en Resultaat gericht LerenLeren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor het beste resultaat gerelateerd aan de landelijke normen. Daarvoor is het belangrijk om de gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook realistisch te beschrijven. Instrumenten zoals assessment en rubrics zijn hierbij handige hulpmiddelen.
  • Leren in een leercultuurLeren van en met elkaar met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.
  • Ervaringsgericht- en toegepast lerenLeren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen. Het is belangrijk dat het leerproces wordt gestuurd door intrinsieke motivatie. De leraar stemt zijn handelen af op de ervaring, de beleving en de gevoelde betekenissen van de leerling. De verworven inzichten vergroten vervolgens de greep op zichzelf en de wereld en worden “meegenomen” naar, en toegepast in andere situaties.
  • Leren door verbindingenLeren doe je door in verbinding te zijn met jezelf en anderen. Met een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling kun je interactief zijn en relaties aangaan. De ict-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden ingezet om de verbindingen met anderen verder te verstevigen waardoor groepsleren of co-creatie tot stand komt.Renee | 20 januari 2018

Mooi en doordacht. Goed verhaal dit. Maar ik neem aan dat er geen methode voor is en dat je deze vraagstukken + uitwerking dan steeds zelf moet bedenken (werkblad/ voorbereiding maken?)
Tijdisschaarsinonderwijsland


Stoffelsma | 23 januari 2015

Leuk om te zien, zou leuk zijn een voorbeeld in elke klas. Je krijgt er op deze manier zo'n duidelijk beeld bij! erg goede uitleg!


ans ermers | 13 januari 2015

super. duidelijk! leuke film, goeie info

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.