Werken aan vaardigheden met Critical Skills
praktijk
po

Werken aan vaardigheden met Critical Skills

Om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij, worden andere vaardigheden dan vroeger gevraagd. Zo zijn zelfbewustzijn, zelfstandigheid, creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerken nu extra belangrijk. Hoe kunnen scholen daaraan een invulling geven? Basisschool Het Telraam in Oeffelt kiest voor Critical Skills dat uitgaat van acht sleutelvaardigheden.

  • Deze video kan worden embed

Bij Critical Skills worden kennis, vaardigheden maar ook essentiële waarden en normen met elkaar verbonden om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. De school heeft een samenwerkende leercultuur waarbij acht sleutelvaardigheden de cruciale uitgangspunten vormen:

  1. Oplossingsgericht denken
  2. Sociale vaardigheden
  3. Kritische denkvaardigheden
  4. Creatief denken
  5. Informatieverwerking en studievaardigheden
  6. Communicatieve vaardigheden
  7. Onderzoeksvaardigheden
  8. Leren door te reflecteren

In de video is te zien hoe dat in de praktijk werkt op basisschool Het Telraam in Oeffelt. 

De visie van Critical Skills

De basisscholen van Optimus, waar Het Telraam deel van uitmaakt, werken allemaal met Critical Skills. Zij gaan uit van vijf samenhangende visies op leren die elkaar versterken die hieronder worden toegelicht.

Challenge Based leren

Leerlingen krijgen elke week een zogeheten challenge aangeboden. Dat is een aansprekende, concrete uitdaging die leerlingen met een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op kennis, vaardigheden, waarden en normen die de leraar en de leerlingen vooraf vaststellen. Bij de afronding reflecteren zij hierop. Kenmerkend van een challenge is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn en er relaties met verschillende disciplines worden gelegd.

Doel- en resultaatgericht leren

Leren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor het beste resultaat gerelateerd aan de landelijke normen. Daarvoor is het belangrijk om de gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook realistisch te beschrijven. Instrumenten zoals assessment en beoordelingsrubrieken zijn hierbij handige hulpmiddelen.

Leren in een leercultuur

Leren van en met elkaar met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Ervaringsgericht- en toegepast leren

Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren en je leerpunten op verschillende terreinen toe te passen. Het is belangrijk dat het leerproces wordt gestuurd door intrinsieke motivatie. De leraar stemt zijn handelen af op de ervaring en beleving van de leerling. Met de verworven inzichten kan een leerling de grip op zichzelf en de wereld vergroten.

Leren door verbindingen

Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen. Met een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling kun je interacties en relaties aangaan. De school zet multimedia in om de verbindingen met anderen verder te verstevigen waardoor groepsleren of co-creatie tot stand komt.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.