Bijzonder onderwijs en geloofsovertuiging in de praktijk
praktijk
po vo

Bijzonder onderwijs en geloofsovertuiging in de praktijk

Scholen die onderwijs verzorgen vanuit een geloofsovertuiging vallen onder het bijzonder onderwijs. In Nederland is er een grote variëteit aan zulke scholen te vinden. Hoe brengen zij hun geloofsovertuiging in de praktijk? In dit artikel krijg je een kijkje in de klas op een protestant-christelijke, rooms-katholieke, islamitische, joodse, hindoe en reformatorische school.

  • Deze video kan worden embed

In bovenstaande video vertellen leraren op Basisschool De Rank in Deventer, een protestants-christelijke school voor Daltononderwijs, hoe zij geïnspireerd zijn door het evangelie en hoe zij dit elke dag in de klas vormgeven. Samen bidden met de leerlingen bijvoorbeeld of Bijbelverhalen bespreken. Daarnaast wil de school de christelijke waarden en normen, zoals zorgzaamheid, in de praktijk brengen.

Rooms-katholieke basisschool

Op de rooms-katholieke basisschool De Drie Koningen in de Meern heeft het geloof een belangrijke plaats in het onderwijs. Tineke Willemsen, leerkracht van groep 8, vertelt in de video hoe zij met de leerlingen praat over het rooms-katholieke geloof. Ook komt er regelmatig een pastoor in de klas en gaan de kinderen soms gezamenlijk naar de kerk. Kinderen die geen of een ander geloof hebben zijn ook welkom op de school.

  • Deze video kan worden embed

Islamitische basisschool

De islamitische basisschool Al-Ghazali in Rotterdam was de eerste islamitische basisschool in Nederland. Magda Naas, lerares groep 3, is vanaf het begin betrokken bij de school. Naast het gewone onderwijs als taal en rekenen krijgen leerlingen koranles van een speciale leraar. De schooldag wordt vaak geopend met het voordragen van een soera, een tekst uit de koran. Ook worden de islamitische feesten gevierd, zoals het suikerfeest en het offerfeest. Directeur Steef van der Horst benadrukt het belang voor leerlingen dat zij zichzelf kunnen zijn op deze islamitische school en vanuit dat vertrouwen respectvol kunnen leven en samenwerken met anderen in de maatschappij.

  • Deze video kan worden embed

Joodse school voor po en vo

Het Cheider in Amsterdam is in 1974 opgericht en telt ruim 100 leerlingen. De school biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar tot en met het voortgezet onderwijs. Het orthodox-joodse geloof is de grondslag van deze school. Rabijn Evers, leraar joodse vakken, vertelt over de historie van de school waar kinderen uit heel Nederland naartoe gaan. Hij vindt het belangrijk dat kinderen leren om respect voor elkaar te hebben. Omdat de school naast de reguliere vakken ook lessen in joodse cultuur, de thora en het Hebreeuws geeft, duren de schooldagen vaak tot half zes. Verder is kenmerkend dat jongens en meisjes gescheiden onderwijs krijgen. Ook zijn er kledingvoorschriften.

  • Deze video kan worden embed

Hindoe basisschool

Op de Shri Krishna-school in Utrecht hebben de meeste kinderen een Surinaams-hindoestaanse achtergrond. De school vindt het belangrijk open te staan voor verschillende religies. Niet alle kinderen hoeven mee te doen met het hindoeïstisch gebed. Belangrijk is wel dat zij over verschillende religies leren en elkaar respecteren, vertelt lerares Joti Soedhwa in de video. Dat is juist een verrijking voor de Nederlandse samenleving, vindt directeur Sjaam Jibod.

  • Deze video kan worden embed

Reformatorische school

De Pieter Zandt Scholengemeenschap met vestigingen in Urk, Kampen, IJsselmuiden en  Staphorst is een van de grootste scholengemeenschappen in Nederland gebaseerd op het reformatorische geloof. Directeur Wim van Gent vertelt in de video wat dit in de praktijk betekent. De bijbel is de enige grondslag voor deze school waarop leren en leven zijn gebaseerd. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij de dagopening, gesprekken in de klas of kledingvoorschriften.

  • Deze video kan worden embed

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.