praktijk
po

De islamitische basisschool

Islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs en wordt gefinancierd door de centrale overheid. In 2018 zijn er in Nederland 52 islamitische basisscholen. Leerlingen op een islamitische school krijgen naast gewoon onderwijs, onderwijs dat aansluit bij de geloofsovertuiging van de school.

 • Embedcode

De islamitische basisschool Al-Ghazali in Rotterdam was de eerste islamitische bassischool van Nederland. In groep 3 kijken we mee met Magda Naas. Magda vertelt waarom zij ervoor gekozen heeft om les te geven op een islamitische basisschool en wat de belangrijkste kenmerken zijn van islamitisch onderwijs.

Bijzonder onderwijs

De islamitische scholen vallen onder het bijzonder onderwijs. Naast het gewone onderwijs als taal en rekenen krijgen leerlingen les in hun eigen godsdienst. De dag wordt vaak geopend met het voordragen van soera, de opening uit de koran. Ook worden de islamitische feesten gevierd en wordt er op de meeste scholen gezamenlijk het middaggebed gebeden. Door het verschuiven van vrije dagen hebben de leerlingen zowel met het suikerfeest als met het offerfeest vrij.

Identiteit

Bijzondere islamitische basisscholen verschillen qua identiteit onderling van elkaar. Sommige scholen laten alleen islamitische leerlingen toe, andere scholen geven meer ruimte en laten ook niet-islamitische leerlingen toe. Op sommige scholen worden jongens en meisjes zo veel mogelijk gemengd bij schoolse activiteiten, op andere scholen worden jongens en meisjes zo veel mogelijk gescheiden.

Algemene uitgangspunten islamitisch onderwijs

 • Het basisonderwijs is opgezet vanuit een bepaalde islamitische visie op de werkelijkheid.
 • Het schoolbestuur heeft overwegend islamitische bestuursleden.
 • Het schoolteam staat respectvol tegen over islam.
 • Er is in veel gevallen een islamitische geestelijke aan de basisschool verbonden die teamleden van achtergronden voorziet bij de islam.
 • Islamitische feestdagen worden gevierd

Pedagogische uitgangspunten

 • Ieder kind is in wezen goed.
 • Opvoeders en ouders moeten het goede voorbeeld zijn voor de kinderen.
 • Bij kinderen moet taqwa (godsbewustzijn) ontwikkeld worden zodat zij zich kunnen gedragen vanuit een religieus normbesef.
 • Evenwichtige ontwikkeling is pas mogelijk als dat in een veilige en stimulerende sfeer gebeurt.
 • Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen aanleg; dit vereist een gevarieerde aanpak waarbij met verschillen en gelijkwaardigheid rekening wordt gehouden.

Nederlandse samenleving

Naast grondslag en kennisoverdracht heeft de school als taak vaardigheden te ontwikkelen in het perspectief van de Nederlandse samenleving; opgroeien in een multiculturele samenleving geeft mogelijkheden de eigen identiteit te ontwikkelen en vraagt om respect en tolerantie voor andersdenkenden.

Onderwerpen

Onderwijsvisie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.