Met Geleid heruitvinden snappen leerlingen rekenbegrippen beter
praktijk
po

Met Geleid heruitvinden snappen leerlingen rekenbegrippen beter

Het begrip oppervlakte is, net als andere rekenbegrippen, voor veel leerlingen een moeilijk en abstract. Met Geleid heruitvinden gaan leerlingen actief op onderzoek uit. Door te doen en ervaren krijgen ze meer inzicht in de lesstof en blijft het geleerde beter hangen, vinden leraar Hans Hoefs en onderwijsontwikkelaar Lia Oosterwaal. Bekijk hun lessen en de tips voor leraren als je hiermee aan de slag wilt.

  • Deze video kan worden embed

De bedenker van de aanpak Geleid heruitvinden (guided reinvention) is Hans Freudenthal, grondlegger van het realistisch onderwijs. Freudenthal vond dat samen leren en samen onderzoeken belangrijk zijn bij het leren rekenen. Het zijn daarom twee ingrediënten die expliciet terugkomen in de aanpak Geleid heruitvinden. 

Kern van de aanpak is dat leerlingen tot op zekere hoogte kennis zelf ontdekken en onder leiding van de leraar opnieuw ‘uitvinden’. Door zelf te doen blijft de kennis beter hangen. Veel interactie, samenwerken in groepen zijn werkvormen die erbij passen, legt onderwijsontwikkelaar Lia Oosterwaal uit: ‘Je moet als leraar precies weten bij welke onderwerpen je het inzet en alert zijn op de vragen die zich voordoen.’

In onderstaande lessen zie je drie manieren hoe je Geleid heruitvinden kunt toepassen bij het meten van oppervlakte. Leraren Fatima Z’bair en Hans Hoefs vertellen over de manier waarop zij geleid heruitvinden toepassen in de klas en wat hiervan de meerwaarde is.

Les 1: begrip verkennen

In deze les verkennen de leerlingen het begrip oppervlakte en gaan ze aan de slag om te ontdekken wat er nodig is om een oppervlakte te berekenen.

  • Deze video kan worden embed

Les 2: ervaren en luisteren

Nu de leerlingen weten dat je lengte x breedte moet vermenigvuldigen om een oppervlakte te berekenen, gaan ze aan de slag met met stroken van verschillende afmetingen (centimeters en decimeters) en ervaren ze wat handig en logisch is.

  • Deze video kan worden embed

Les 3: het geleerde presenteren

In de laatste les gaan leerlingen met verschillende vormen aan de slag en werken ze naar het leerdoel toe om oppervlakte met centimeters en decimeters te berekenen. Elke groep presenteert de bevindingen.

  • Deze video kan worden embed

Rol van de leraar bij geleid heruitvinden

Je kunt niet van leerlingen verwachten dat zij zonder hulp ontdekkingen zullen doen waar de mensheid eeuwen over gedaan heeft. Daarom is het belangrijk dat je het proces van onderzoeken en ontdekken goed begeleidt en stuurt. Enkele tips zijn:

  • loop regelmatig rond en observeer wat de leerlingen doen en zeggen. Noteer dit op het bord zodat je er in het nagesprek op terug kunt komen. 
  • breng interactie tussen leerlingen op gang. ‘Klopt het wat dit groepje zegt?’
  • vraag naar overeenkomsten en verschillen.
  • stel veel waarom-vragen zodat je inzicht krijgt in het denkproces van leerlingen. 
  • houd constant het doel van de les voor ogen. Dit voorkomt dat je je focus verliest en teveel ingaat op reacties van kinderen die niet bijdragen aan het doel. 

Voorwaarde bij deze aanpak is dat de leraar de leerlijn goed voor ogen heeft en goede coachingsvaardigheden heeft. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede sfeer in de klas is waarbij leerlingen met elkaar kunnen samenwerken en naar elkaar kunnen luisteren. 

Meer weten?

  • Freudenthal schreef verschillende artikelen over zijn ideeën voor het reken- en wiskundeonderwijs. Een belangrijk boek voor deze rekendidactiek is een verzameling opstellen onder de titel Appels en peren

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.