praktijk
po

Oppervlakte berekenen met de aanpak Geleid heruitvinden

Het begrip oppervlakte is voor veel leerlingen een moeilijk en abstract begrip. De aanpak Geleid heruitvinden kan helpen om leerlingen te laten ontdekken wat oppervlakte is en waarom de formule lengte × breedte gebruikt kan worden. Bij deze aanpak gaan leerlingen actief op onderzoek uit. Door het doen en ervaren, krijgen leerlingen meer inzicht in de lesstof en blijft het geleerde beter hangen, vinden leraar Hans Hoefs en onderwijsontwikkelaar Lia Oosterwaal. 

  • Embedcode

De bedenker van de aanpak geleid heruitvinden (guided reinvention) is Hans Freudenthal, grondlegger van het realistisch onderwijs. Freudenthal vond dat samen leren en samen onderzoeken belangrijk zijn bij het leren rekenen. Twee ingrediënten die expliciet terugkomen in de aanpak Geleid heruitvinden. 

Bij Geleid heruitvinden gaat het erom dat leerlingen rekenprocedures niet kant en klaar aangereikt krijgen, maar dat zij die procedures tot op zekere hoogte zelf ontdekken en daardoor beter begrijpen. De leerlingen moeten onder leiding van de leerkracht kennis opnieuw uitvinden, door zelf te onderzoeken wat er speelt en waar het om gaat.

Drie lessen 

De manier van werken wordt in dit artikel geïllustreerd aan de hand van drie activiteiten rond het meten van oppervlakte. Deze aanpak is ook in andere rekenlessen toepasbaar. Leraren Fatima Z’bair en Hans Hoefs vertellen over de manier waarop zij geleid heruitvinden toepassen in de klas en wat hiervan de meerwaarde is. De leerlingen vertellen wat ze ervan leren.

Les 1

Deze video toont hoe een leraar tijdens een les over het berekenen van oppervlakten met de leerlingen aan de slag gaat volgens het principe van geleid heruitvinden. De leerlingen leren zelf ontdekken wat er nodig is om een oppervlakte te berekenen. Voorafgaand aan de les zijn de leerlingen al enigszins vertrouwd geraakt met het begrip oppervlakte.

  • Embedcode

Les 2

In deze les leren de leerlingen de zijden van een oppervlakte meten met stroken van verschillende maten. Daarna wordt aandacht besteed aan de manier waarop ze de strook gebruiken bij het berekenen van een oppervlakte. Vervolgens wordt de overgang gemaakt naar de formele standaardmaten. De leraar legt uit wat de voordelen zijn van standaardmaten en hoe je ermee kunt werken.

  • Embedcode

Les 3

In deze video vertelt de leraar over zijn aanpak en komen enkele leerlingen aan het woord over de werkwijze en hun bevindingen.

  • Embedcode

Rol van de leerkracht bij Geleid heruitvinden

Vanzelfsprekend is er een leerkracht bij nodig die dit proces begeleidt en stuurt, want je kunt niet van leerlingen verwachten dat ze zonder hulp ontdekkingen zullen doen waar de mensheid eeuwen over gedaan heeft. Die ontdekkingen hoeven geen ontdekkingen te zijn van elk kind afzonderlijk, maar ontdekkingen van de klas.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeAnisa | 10 oktober 2011

It would be very nice if there is English subtitle available for these video series. I think that Guided reinvention can be applied in any countries. By giving the subtitles for the videos,it is possible for teachers or educators in the other countries to access it. Thank you


Sintclair White | 30 april 2011

Als ik zou zeggen dat het niet uitmaakt dat ze niet weten waarom ze keer moeten doen, zou dat dan erg zijn? Ik denk dat het formuleren van de functie van oppervlakte heel erg moeilijk is voor kinderen. Zelfs voor mij, en ik weet wat je met oppervlaktes kan, hoe ze werken, ik weet zelf wat ze zijn, is het moeilijk om een definitie in woorden te gevan van wat een oppervlakte is. Zou het niet werken om de kinderen een basis in geometrie te geven door ze vooral de formules uit te leggen en ze te laten toepassen en dat ze na herhaling vanzelf intiutief weten wat een oppervlakte is, zoals men ook eerder intuitief dan per definitie weet wat liefde is?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.