Communicatie ondersteunende liedjes

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 juni 2016

Koninklijke Visio Onderwijs Breda is een school voor kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen zoals motorische beperkingen, een aan Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of bepaalde syndromen.

Muziek als onderdeel van Totale Communicatie is essentieel voor het lesprogramma aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Gesproken taal is abstract en voor veel van onze leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking moeilijk te begrijpen. Er worden liedjes gebruikt als passend alternatief om activiteiten en handelingen aan te kondigen en/of te begeleiden. De tekst geeft inhoud aan het liedje maar het is vooral de herhaling van dezelfde melodie die op den duur  herkenning, veiligheid, vertrouwen en daardoor voorspelbaarheid geeft in dat wat gebeurt of gaat gebeuren.

 

 

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.