Oplossingsgericht coachen: hoe doe je dat?
praktijk
po vo mbo

Oplossingsgericht coachen: hoe doe je dat?

Bij oplossingsgericht coachen staat niet het ervaren probleem centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Een belangrijk kenmerk is dat je als leraar uitgaat van de oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën (krachtbronnen) van het individu zelf. In de onderstaande video’s zie je drie voorbeelden van een oplossingsgericht coachgesprek.

De oplossingsgerichte benadering is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer. Zij zochten naar een efficiënte therapievorm, waarbij je snel een oplossing creëert. De focus ligt vooral op wat wél werkt en niet op de problemen die mensen ervaren.

Bij oplossingsgericht coachen staat een aantal interventies centraal:

  • complimenteren
  • hulp bij het stellen van concrete doelen
  • gebruik maken van uitzonderingen
  • het werken met schalen voor vooruitgang en motivatie

Drie praktijkvoorbeelden van oplossingsgericht coachen

In het eerste voorbeeld zie je hoe een leraar met lichte burn out-klachten op een oplossingsgerichte manier wordt gecoacht. Tips zijn om de oplossing van het probleem in kleine stappen op te knippen.

  • Deze video kan worden embed

In onderstaande video zie je hoe een leraar en een mbo-student een oplossingsgericht gesprek voeren. De leraar benoemt wat goed gaat en ook wat niet goed gaat. Ze bespreken hoe het beter kan.

  • Deze video kan worden embed

In de volgende video heeft een vo-leerling een gesprek met haar mentor: ze voelt zich vaak buitengesloten. Hoe kun je deze leerling verder helpen? In dit gesprek zie je welke vragen de leraar stelt om het probleem duidelijk te maken. Belangrijk is om de leerling ook ruimte te geven zelf oplossingen te bedenken.

  • Deze video kan worden embed

Meer weten?

Wil je meer weten over coachen van leerlingen en leraren? Lees op Leraar24 de volgende artikelen:

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.