praktijk
po
vo
mbo

Oplossingsgericht coachen: hoe doe je dat?

Bij oplossingsgericht coachen staat niet het ervaren probleem centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Een belangrijk kenmerk is dat er uitgegaan wordt van de oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën (krachtbronnen) van het individu zelf. In de onderstaande video zie je drie voorbeelden van een oplossingsgericht coachgesprek.

De oplossingsgerichte benadering is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer. Zij zochten naar een efficiënte therapievorm, waarbij je snel een oplossing creëert. De focus ligt vooral op wat wél werkt en niet op de problemen die mensen ervaren.

Bij oplossingsgericht coachen staan een aantal interventies centraal:

  • complimenteren
  • hulp bij het stellen van concrete doelen
  • gebruik maken van uitzonderingen
  • het werken met schalen voor vooruitgang en motivatie

Drie praktijkvoorbeelden van oplossingsgericht coachen

In het eerste voorbeeld zie je hoe een leraar met lichte burn out-klachten op een oplossingsgerichte manier wordt gecoacht.

  • Embedcode

In de onderstaande video zie je een oplossingsgericht gesprek met een mbo-student. Je ziet het gesprek tussen de leraar en de student en de reactie van de student over het verloop van het gesprek.

  • Embedcode

In de volgende video zie je dat een vo-leerling met haar mentor bespreekt dat ze zich buitengesloten voelt in de klas.

  • Embedcode

Meer weten?

Wil je meer weten over coachen van leerlingen en leraren? Lees op Leraar24 de volgende artikelen:

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.