Oplossingsgericht coachingsgesprek

lerarenredactie | bijgewerkt op 16 juni 2010

Bij lichte vormen van ‘burn-out’ lijkt oplossinggerichte coaching zinvol. Niet het ervaren probleem staat centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Hierbij speelt het gebruikmaken en het (her)ontdekken van de krachtbronnen waarover het individu beschikt een belangrijke rol.

Bij het oplossingsgerichte gesprek staan een aantal interventies centraal:

  • complimenteren
  • hulp bij het stellen van concrete doelen
  • gebruik maken van uitzonderingen
  • het werken met schalen voor vooruitgang en motivatie

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.