Wat leren leerlingen van programmeren met Kodu?

lerarenredactie | bijgewerkt op 12 oktober 2018

Harald Dikkers programmeert samen met zijn leerlingen van groep 7 games in Kodu. In groepjes maken de leerlingen een game. Het online platform Kodu leert leerlingen niet alleen programmeren maar ook ontwerpen, creatief bezig zijn en vaardigheden zoals samenwerken, plannen en communiceren.

Ook leren leerlingen Engels omdat Kodu in het Engels aangeboden wordt. Bovendien biedt het aanknopingspunten om bijvoorbeeld op wiskundige en aardrijkskundige concepten in te gaan.

Wat is Kodu precies?

Kodu is een online platform om games te maken. Iedere leraar kan met dit gratis te downloaden programma aan de slag. Het programmeren van de games is eenvoudig en gebeurt aan de hand van symbolen.

De basis van Kodu is dat je zelf een wereld ontwerpt waarin jij de regels maakt. Jij bepaalt hoe je wereld er uit ziet, welke personages er mee spelen in je game en wat er met die personages gebeurt.

Aan de slag gaan met Kodu in de klas

  • Klassikale instructie met uitleg.
  • Leerlingen ontwerpen in groepjes een Kodu-wereld op papier.
  • Klassikale bespreking van de ontwerpen.
  • De groepjes leerlingen programmeren de games in Kodu.

Ervaringen van leerlingen met werken in Kodu

Leerlingen vinden het leuk om te leren programmeren met Kodu. Ze vertellen dat ze – naast het programmeren – ook andere dingen leren zoals Engels, rekenen, samenwerken, je fantasie gebruiken en problemen oplossen.

Meer over leren programmeren op leraar24.nl

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.