praktijk
po

Rekenen: bouwen

  • Embedcode

Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud, ruimtelijk inzicht en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getallenbegrip bevorderen.

Structureel bouwen

Bij basisschool De Bonckert in Boxmeer werken ze structureel met bouwopdrachten. Ze bieden in ieder klas uitdagingen aan op het niveau van de leerlingen. Op deze manier ontwikkelen de leerlingen meer ruimtelijk inzicht en begrijpen ze constructies beter. In de lagere klassen kunnen leerlingen bijvoorbeeld bouwen met blokken en daarna hun bouwwerk natekenen, zodat ze het een volgende keer op dezelfde manier kunnen nabouwen. In de hogere klassen kunnen leerlingen aan de slag met andere materialen en ingewikkelde constructies maken, zoals een brug van stokjes zonder lijm te gebruiken.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.