Dragen spel en beweging bij aan sociaal en emotioneel leren?

Spel en beweging kunnen een positieve invloed hebben op zowel de leerprestaties van kinderen als op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is wel afhankelijk van het sociale klimaat waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.

bijgewerkt op 1 april 2019 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Effect van huiswerk op leerrendement en schoolprestaties

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?

12 januari 2018 | onderzoek | po | vo

Inrichting van school heeft invloed op leerproces leerlingen

Op welke manieren kun je het schoolgebouw, de klaslokalen en het schoolplein inrichten zodat leerlingen er fijn en prettig kunnen leren? Lees welke aspecten belangrijk zijn voor goede leerprestaties

bijgewerkt op 5 juni 2019 | praktijk | po | vo

Organisatie van het leerproces

Voor de organisatie van het leerproces is de leraar de belangrijkste factor. Hij ontwerpt de leeromgeving, geeft feedback en evalueert.

bijgewerkt op 3 december 2013 | onderzoek | po | vo | mbo

Presteren leerlingen beter als ze meer bewegen?

Presteren kinderen beter op school als ze meer bewegen? Daar zijn wetenschappelijke bewijzen voor, maar het beeld is niet eenduidig.

2 mei 2019 | onderzoek | po

De kracht van het thuisfront

Betrokken ouders dragen bij aan het studiesucces van hun kinderen. Hoe zorgen de school en de leraar in het mbo voor een optimale ouderbetrokkenheid?

1 juli 2018 | onderzoek | mbo