Multicultureel vakmanschap: hoe ga je om met extremisme en radicalisering op school?

lerarenredactie | 04 juni 2018

Op school word je geconfronteerd met radicalisering en extremisme. Maar radicalisering is méér dan lid zijn van IS. En extremisme is niet alleen systematisch haatzaaien. Hoe ga je als leraar om met grote tegenstellingen in je klas? Het strenggelovige meisje naast de homoseksuele jongen? De vluchteling naast de Wilders-fan? MBO Amersfoort heeft een werkgroep Multicultureel vakmanschap samengesteld die collega’s en studenten ondersteunt op het gebied van multiculturele vraagstukken.

Eén van de kernwaarden van MBO Amersfoort is toegankelijk zijn. Iedereen is welkom, waar je ook vandaan komt, ongeacht geloof of levensovertuiging. Dit vraagt van de medewerkers niet alleen een open en nieuwsgierige houding, maar ook een meer geprofileerde, proactieve en minder bescheiden rol.

De werkgroep Multicultureel vakmanschap

Om collega’s te helpen bij een open houding heeft MBO Amersfoort de werkgroep Multicultureel vakmanschap opgericht. In deze werkgroep werken medewerkers uit het onderwijs, stafafdelingen en bedrijfsveiligheid samen. Het doel van deze werkgroep is om kennis en vaardigheden te bevorderen bij medewerkers op het gebied van multiculturele vaardigheden. Bovendien wil de werkgroep studenten goed voorbereiden op hun rol in de multiculturele samenleving.
Andere taken van de werkgroep zijn onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente, en voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en multicultureel vakmanschap.

Ondersteuning van collega’s

De werkgroep Multicultureel vakmanschap ondersteunt haar collega’s op verschillende manieren.
De werkgroep heeft een zogenaamd noodpakket ontwikkeld, om na een ingrijpende gebeurtenis zoals de aanslagen in Parijs het gesprek in de klas aan te gaan. De docent kan ook een casusoverleg aanvragen.
Collega’s van de werkgroep zijn beschikbaar als een leraar advies nodig heeft over bijvoorbeeld het omgaan met een student die zich vreemd gedraagt.
Ook biedt de werkgroep workshops, bijvoorbeeld over vragen stellen met de OEN-methode. De methode is een gesprekstechniek waarbij je Open, Eerlijk en Nieuwsgierig probeert te zijn. Actuele situaties worden met rollenspellen geoefend.

Verrijking in het gesprek

Collega’s waarderen de rol van de werkgroep. Leraren kunnen er terecht met hun vragen en twijfels. Onder andere door de OEN-methode en het oefenen met rollenspellen ervaren leraren een verbetering tijdens de gesprekken met studenten. De leraar bespreekt niet alleen resultaten of ervaringen op stage, maar je gaat dieper in op onderwerpen in relatie met opvoeding, normen en waarden.

Tips bij toepassing van een werkgroep Multicultureel vakmanschap

  • Zorg voor een brede kijk op multicultureel vakmanschap, kijk niet alleen naar radicalisering maar trek de doelstelling breder in de school. Bijvoorbeeld de tegenstellingen in de klas of de voorbereiding op een rol in de multiculturele samenleving.
  • Stel een multidisciplinair team samen. Het is een meerwaarde om vanuit diverse invalshoeken naar een casus te kijken
  • Zorg voor verschillende typen mensen in de werkgroep. Het takenpakket van de werkgroep is breed waardoor verschillende expertise en kwaliteiten nodig zijn.

Meer informatie over radicalisering en veiligheid  op school

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.