Leren onderzoeken met digitale kaarten bij aardrijkskunde

Met GIS kun je aardrijkskunde thema’s op een aansprekende manier behandelen.

bijgewerkt op 12 januari 2021 | praktijk | vo

Met havo en mbo Goed voorbereid naar de pabo

De website Goed voorbereid naar de pabo ondersteunt havo-leerlingen en mbo-studenten bij de voorbereiding op de toelatingseisen voor de pabo.

bijgewerkt op 21 juni 2019 | praktijk | vo | mbo

Zo ontwerp je vakoverstijgend mens en maatschappijlessen

Op de school Mavo aan Zee in Den Helder werken leraren aardrijkskunde, geschiedenis en economie samen om de lessen mens en maatschappij te verzorgen. Zo leren leerlingen goed samenwerken en dat je als leraar tijdens deze lessen goed kunt differentiëren.

bijgewerkt op 12 juli 2018 | praktijk | vo

Effectief en doelgericht leren met IPC

IPC is een internationaal curriculum voor creatieve- en zaakvakken in het po dat effectief doelgericht leren als uitgangspunt heeft.

bijgewerkt op 28 augustus 2019 | praktijk | po

Wat is het belang van cultuuronderwijs?

Cultuuronderwijs is doelbewust leren over kunst, media en erfgoed via gerichte instructie. Lees meer over het belang van cultuuronderwijs.

bijgewerkt op 18 april 2020 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Gamification: hoe gebruik je spelelementen in de les?

Wat is gamification? Hoe kun je gamification toepassen in het onderwijs? Wat zijn goede voorbeelden van gaming om zelf te gebruiken in je les?

24 augustus 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leraar24 is een samenwerking tussen