Hoe ga je om met epilepsie in de klas?

In het onderwijs is veel onbekendheid over epilepsie. Lees welke impact epilepsie kan hebben op het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

bijgewerkt op 13 januari 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Onderpresteren door hoogbegaafden en wat je ertegen kunt doen

Verschillende onderzoeken tonen aan dat een aanzienlijk deel van hoogbegaafde leerlingen onder hun niveau presteert. Hoe komt dat? En wat kun je er als leraar aan doen?

20 januari 2021 | onderzoek | po | vo

IB’ers goed inzetten helpt bij vormgeven passend onderwijs

Intern begeleiders (IB’ers) komen te weinig toe aan hun eigenlijke taak: het begeleiden van leraren. Dit blijkt uit onderzoek. Wat is hieraan te doen?

4 september 2020 | onderzoek | po | vo | so

Drie methodes om duidelijk te communiceren met leerlingen met ASS

Leerlingen met ASS hebben behoefte aan duidelijke communicatie, rust en structuur. Als leraar kun je daarvoor verschillende methodieken inzetten

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo | so

Autisme in het mbo

Het AOC Oost in Doetinchem kiest er bewust voor om autistische leerlingen toe te laten.

bijgewerkt op 9 januari 2012 | praktijk | vo

Achterstand leerlingen met een migratieachtergrond verkleinen

Migrantenkinderen hebben soms een andere onderwijsaanpak nodig. In dit artikel vind je tips en informatie over onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond.

bijgewerkt op 20 mei 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leraar24 is een samenwerking van