Tips voor een objectieve overgangsvergadering

Overgangsvergaderingen zijn zelden objectief. Hoe kun je die eerlijker laten verlopen? Janneke Sleenhof doet er promotieonderzoek naar. Doe je voordeel met haar eerste bevindingen.

29 maart 2021 | onderzoek | vo

Tips van ambulant begeleider voor leerling met visuele beperking

Leerlingen met een visuele beperking kunnen met tips van een ambulant begeleider voor aangepast lesmateriaal, zoals een tablet of apps, goed meedraaien op een reguliere school

bijgewerkt op 24 augustus 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Vakoverstijgend leren in een CSI-project

Een spannend vakoverstijgend CSI-project op een vo-school waar ook meerbegaafde 8e groepers van de basisschool aan mee kunnen doen, leert leerlingen onderzoekend leren

bijgewerkt op 16 september 2020 | praktijk | po | vo

Scaffolding daagt leerlingen uit tot zelfstandig leren

Scaffolding is een manier van instructie, waardoor leerlingen zelfstandig leren leren en steeds een stapje verder komen in hun leerproces.

bijgewerkt op 1 juni 2021 | praktijk | po | vo | mbo | so

Achterstand leerlingen met een migratieachtergrond verkleinen

Migrantenkinderen hebben soms een andere onderwijsaanpak nodig. In dit artikel vind je tips en informatie over onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond.

bijgewerkt op 20 mei 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Literaire competenties

Hoe bied je maatwerk in het Nederlands literatuuronderwijs?

bijgewerkt op 23 februari 2011 | praktijk | vo

Leraar24 is een samenwerking tussen