De zml-leerling met gefaseerde stage op weg naar zelfstandige arbeid

De begeleiding van een zml-leerling van school naar een vorm van zelfstandige arbeid. Dit kan een betaalde baan zijn of dagbesteding. Lees meer over de zml-leerling.

bijgewerkt op 18 maart 2020 | praktijk | so

Docentstage in de beroepspraktijk verrijkt je les

Een stage in de beroepspraktijk helpt mbo-leraren om dichterbij het beroep te staan waarvoor ze studenten opleiden.

bijgewerkt op 22 juli 2020 | praktijk | mbo

Werkplekleren volgens het boekje

Een goede inrichting van werkplekleren is van groot belang, wil dit leren effectief zijn. Elf regels voor de organisatie van een leerwerkplek.

bijgewerkt op 24 oktober 2018 | onderzoek | vo | mbo

Hoe bereid je vso-leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd?

Een belangrijk onderdeel van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is leerlingen voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk meedraaien in de maatschappij.

bijgewerkt op 14 januari 2021 | praktijk | so

Meer kansen voor vso-leerlingen met vmbo-diploma

Met goede samenwerking tussen het speciaal en regulier voortgezet onderwijs kunnen meer leerlingen een diploma kunnen halen en doorstromen naar het mbo. Lees meer en bekijk de video.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo | so

Leerlingen maken lesvideo’s met FAQ’s voor elkaar

In het project Leerlingen voor leerlingen maken ouderejaars lesvideo’s over veelvoorkomende vragen per vak voor medeleerlingen in de onderbouw. Lees meer over dit project.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo

Leraar24 is een samenwerking van