Hoe effectief is blended learning?

Blended learning, een mix van face-to-face en ict-ondersteund onderwijs, kan positief uitpakken voor de leerresultaten. Hoe zet je dit als leraar goed in?

13 juli 2020 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Afstandsonderwijs: van techniek naar didactiek

Welke didactiek is effectief bij het geven van onderwijs op afstand? Jasper Rijpma en Maarten Ombre vertellen in hun vlogserie over zeven didactische principes.

21 april 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Vragenmachientje helpt leerlingen bij het bedenken van onderzoeksvragen

Het bedenken van een goede onderzoeksvraag is soms lastig voor leerlingen. Het vragenmachientje helpt en geeft leerlingen inzicht in wat een goede onderzoeksvraag is.

6 maart 2020 | praktijk | po

Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie

Uitleg en video’s uit de praktijk over de acht typen van meervoudige intelligentie van Gardner waarmee je als leraar kunt inspelen op de leervoorkeur van leerlingen

bijgewerkt op 11 december 2019 | praktijk | po | vo

Geef leerlingen de ruimte om nieuwe talenten te ontdekken

Talentontwikkeling is belangrijk voor de groei van leerlingen. Maar ze moeten ook de kans krijgen om nieuwe talenten te ontdekken.

1 oktober 2019 | praktijk | po

Gepersonaliseerd leren heeft positief effect op leerresultaten

Met gepersonaliseerd leren kiezen leerlingen zelf de volgorde van de lesstof, waardoor zij zelf hun leertempo bepalen. De leerlingen kiezen welke klassikale instructies ze bijwonen.

3 september 2019 | praktijk | po

Leraar24 is een samenwerking tussen