praktijk
vo

Professionele ruimte in het VO

  • Embedcode

Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

Jan Verweij, vo-leraar van het jaar 2012, is bij uitstek een voorbeeld van een leraar die zijn professionele ruimte pakt. Hoe doet hij dat op persoonlijk niveau, schoolniveau en klassenniveau?


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.