Zo pak je professionele ruimte in het voortgezet onderwijs
praktijk
vo

Zo pak je professionele ruimte in het voortgezet onderwijs

Het mooie van het lerarenberoep is dat je autonoom bent en heel veel ruimte hebt. Dat zegt Jan Verweij in de video over de manier waarop je je als leraar kunt ontwikkelen. De leraar zelf en de school moeten wel afspraken maken over de professionele ruimte.

  • Deze video kan worden embed

Jan Verweij, leraar filosofie en humanoria op het Sint-Odulphuslyceum in Tilburg, pakt zijn professionele ruimte op verschillende manieren. Hij benadrukt in de video dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen, persoonlijk en professioneel. Leren van collega’s, bij elkaar ‘afkijken’, hoort daarbij. 

Ruimte om als professional je vak uit te oefenen

Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte voor leraren om als professional hun vak uit te oefenen. Het gaat om de tijd en ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling. De professionele ruimte wordt beschermd door de Wet beroep leraar. Behalve professionele ruimte regelt deze wet ook de bescherming van het beroep en de verantwoordelijkheid van scholen. 

Afspraken vastleggen in het professioneel statuut

Scholen moeten volgens dezelfde wet in overleg met leraren een professioneel statuut opstellen. In dit statuut wordt de zeggenschap en autonomie van de individuele leraar geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren. Met het professioneel statuut spreken schoolleiding en leraar vertrouwen in elkaar uit. Er zijn geen richtlijnen over hoe het statuut eruit moet zien. Lees meer op de website van Voion. Of lees het artikel over het Professioneel statuut en invulling van zeggenschap.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.