praktijk
po

Opbrengstgericht werken aan leerkrachtvaardigheden

  • Embedcode

Deze video maakt deel uit van een serie inspirerende video’s waarin leraren en / of lerarenteams laten zien hoe ze vormgeven aan de eigen professionele ruimte. De video gaat over het opbrengstgericht werken met leraren.

Opbrengstgericht werken houdt in dat een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in, meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens en stelt afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij.

Basisschool ’t Venne in Nieuw Vennep beoogt door verbetering van de leerkrachtvaardigheden de onderwijsresultaten te verhogen. De leerkrachten formuleren individuele en gezamenlijke doelen en bepalen zelf hun leerroute en de manier waarop zij hun leerkrachtvaardigheden gaan verbeteren om de leeropbrengsten van de kinderen te verhogen.

De school werkt met een halfjaarlijkse ontwikkelcyclus, waarin de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden rechtstreeks is gekoppeld aan de ontwikkeling van de school.

Deze manier van opbrengstgericht werken met de nadruk op leerkrachtprofessionalisering heeft geleid tot betere resultaten op het vakgebied waar de leerkrachten de aandacht op hebben gericht. De leerkrachten zijn zich bewust geworden van hun eigen belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. De verbetering van hun vaardigheden is terug te zien in de objectieve meetgegevens van het cito-leerlingvolgsysteem en dat heeft een motiverend effect. Daarnaast geven de leerkrachten aan geen verzwaring van hun taak te ervaren, doordat de aandacht steeds gericht wordt op één leerstofonderdeel en één leerkrachtvaardigheid.

Onderwerpen

Scholing


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.