praktijk
po

Kleuters spelen in hoeken

In de hoeken in kleuterklassen, zoals de bouwhoek, de huishoek en de muziekhoek, ontwikkelen kleuters verschillende vaardigheden door spel.  Hierbij komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod.  In de hoeken wordt de werkelijkheid van buiten de klas in gehaald. Al spelend maken de leerlingen zich deze wereld eigen.  

  • Embedcode

In de hoeken brengen de leerlingen niet alleen gebeurtenissen en ervaringen onder woorden en krijgen ze grip op de wereld om zich heen, maar ze werken ook aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taal- en rekenactiviteiten.

In deze video wordt duidelijk waarom het spelen in de bouwhoek, de huishoek en muziekhoek zo belangrijk is voor de ontwikkeling van peutersen kleuters. Ook zie je hoe spelen in de verschillende hoeken de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert en waaraan een goede hoek voldoet.

Rol van de leraar

Bij de begeleiding van het spelen in hoeken heeft de leraar verschillende rollen.

  • De leraar is in de eerste plaats observator.
  • Daarnaast is hij bemiddelaar, waarbij hij interactie uitlokt tussen kinderen.
  • Verder is de leraar speelmaatje, waarbij hij meespeelt vanuit een gelijkwaardige rol. Vanuit deze rol kan de leraar tijdens krachtige momenten iets toevoegen.
  • Tot slot is de leraar ook toneelmeester. Als toneelmeester is hij verantwoordelijk voor het inzetten van krachtige en uitnodigende materialen.

Een goede hoek is een  krachtige leeromgeving. Daarom zijn in een goede hoek veel uitnodigende materialen waarmee de leerlingen  actief kunnen spelen en die  samenspel uitlokken. Een goede hoek maakt ook deel uit van de klas. Spel is de manier voor jonge kinderen om te leren en zich te ontwikkelen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Spelend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.