Rekenles volgens het directe instructiemodel

lerarenredactie | bijgewerkt op 14 augustus 2019

Op CBS de Meander gebruikt lerares Annemiek Heslinga bij een rekenles aan groep 3 en 4 het directe instructiemodel. Dit type instructie is vooral effectief bij het ontwikkelen van basiskennis en basisvaardigheden.

Bij het directe instructiemodel gaat het vooral om het ontwikkelen van basiskennis (wat) en basisvaardigheden (hoe) bij leerlingen. Je kunt daarbij goed rekening houden met de verschillen in leertempo van leerlingen. Belangrijk is om duidelijke doelen te stellen en de leerstof helder op te bouwen. Verder is directe feedback een belangrijk kenmerk van het directe instructiemodel.

Opbouw van de les volgens directe instructiemodel

Lerares Heslinga legt in de video uit hoe ze op basisschool de Meander de rekenles vormgeeft. Eerst haalt zij de voorkennis op die van belang is voor de nieuwe lesstof. Vervolgens formuleert zij het doel van de les; wat gaan de leerlingen deze les leren. Daarna krijgen de kinderen instructie. Deze bestaat uit het stap-voor-stap voordoen van de sommen en hierbij worden de leerlingen zoveel mogelijk betrokken.

Verlengde instructie voor zwakkere leerlingen

Na de instructie gaat het grootste deel van de groep zelfstandig aan het werk. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Directe instructie is voor alle leerlingen effectief, maar met name leerlingen met leerachterstanden hebben er profijt van, zo is de ervaring van Heslinga.

Aan het einde van de les evalueert Heslinga met de kinderen hoe het is gegaan. Zij bespreekt enkele sommen en komt terug op het lesdoel. Is het doel gehaald? Hebben de leerlingen geleerd wat ze zouden gaan leren? De leraar geeft hierbij veel feedback, vooral gericht op het proces. Hoe komt het dat het goed of fout ging? Hoe zou je het de volgende keer anders aan kunnen pakken?

Meer weten over effectief rekenonderwijs?

Op leraar24.nl zijn veel artikelen te vinden over alle onderdelen van rekenen in het basisonderwijs. Gebruik hiervoor de zoekfunctie.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.