Kunst zorgt voor verbinding, ook tijdens les op afstand
praktijk
Lessen uit coronatijd vo

Kunst zorgt voor verbinding, ook tijdens les op afstand

Kunst- en cultuurvakken geven terwijl je geen museum of voorstelling kon bezoeken. Dat was een uitdaging. Toch signaleerde Stefanie Meijer – leraar drama en ckv op het Cals in Nieuwegein – juist door deze beperkingen nieuwe kansen voor de manier waarop ckv wordt gegeven in het voortgezet onderwijs.

Dramalessen geven terwijl de scholen dicht waren, bleef behelpen. ‘Bij drama, dans en muziek gaat het om samenwerken, samen spelen, samen zingen, enzovoorts. Toen dat niet ging, vond ik echt dat de kracht en de passie uit mijn vak verdwenen was’, vertelt Stefanie. Hoewel zij en haar collega’s van het Cals College in Nieuwegein het bestaande programma hadden aangepast om het aan te bieden via Teams, merkte ze dat ze toch de fysieke aanwezigheid van de leerlingen miste. ‘Het samen maken met en leren van elkaar, op de vloer.’

Verbinding tussen thuis en school

Dankzij de coronacrisis ontdekte Stefanie dat je met kunstvakken goed de verbinding tussen thuis en school kan leggen. Bijvoorbeeld doordat leerlingen een broertje of zusje vroegen mee te werken aan een toneelstukje. Daardoor kregen ouders ook meer mee over waar de leerlingen mee bezig waren. En daarmee raak je aan de essentie van kunst: het leggen van verbindingen. ‘Met kunst wil je altijd al verbinding leggen. Het gaat niet om een schoolvak, maar om het echte leven.’ Toen de scholen weer open gingen, bleven leerlingen hun laptop meenemen naar school. Zo kunnen kinderen die thuis zitten via de camera van de medeleerling toch de les volgen. Ook in die zin zorgt het voor meer verbinding. 

Inhoudelijke vernieuwing van het vak

Voor Stefanie is de snelle digitalisering niet de belangrijkste verandering geweest. Met een laptop werken is voor haar geen vernieuwing. Bovendien kun je ook online op een ouderwetse manier lesgeven. Stefanie en haar collega’s zijn juist veel meer gaan kijken naar hoe ze hun lessen meer kunnen laten aansluiten bij de huidige tijd en de wereld. Dat heeft ertoe geleid dat ze het jaarlijkse onderzoek dat vwo 5-leerlingen doen naar een kunstenaar of kunstzinnig onderwerp anders gaan aanpakken. ‘Komend jaar willen we dat leerlingen als vertrekpunt duurzaamheidsdoelen nemen, gekoppeld aan kunst.’ Ook een workshop over mode gemaakt van gerecycled materiaal gaan ze breder aanpakken. ‘Wat kan kunst betekenen voor duurzaamheid en mondiale vraagstukken? En wat kun jij zelf doen of waaraan kun jij betekenis geven vanuit kunst? Dat vind ik echte vernieuwing.’

Ga in gesprek met je schoolleiding

Ook Marie-José Kommers, specialist cultuureducatie in het vo bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ziet nieuwe mogelijkheden voor cultuureducatie door corona. Ze geeft aan dat veel voorstellingen of activiteiten ook online te volgen zijn. ‘Dat is natuurlijk niet optimaal, maar in deze situatie wel voldoende om die verplichting af te vinken.’ Daarnaast is ckv een schoolexamen, dus scholen hebben veel ruimte om zelf te bepalen wat de eisen zijn en wanneer de leerling daaraan voldoet. Het is wel goed om in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) rekening te houden met online onderwijs. ‘Ik adviseer docenten om daarover in gesprek te gaan met de schoolleiding.’

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Wat vind jij van Leraar24? Doe mee aan ons gebruikersonderzoek en win een boekenbon van 25 euro!Ja, ik doe mee
+