onderzoek
po
vo
mbo
so

Wat is het belang van cultuuronderwijs?

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Cultuuronderwijs is daarom belangrijk vanaf het primair onderwijs.

Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Het is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Leerlingen werken aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). De leerlingen leren het ook als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.

Leren van cultuuronderwijs

Leerlingen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs:

  • Actief: door zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging.
  • Door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, het houden van cultuurbezoeken en het lezen over cultuur, leren ze zelf een eigen mening te vormen.
  • Reflecterend op eigen werk en dat van anderen, zoals van kunstenaars. Het stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden, en op de eigen plek in de wereld.

Kerndoelen en eindtermen van cultuuronderwijs

De doelen voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

Vakoverstijgend karakter

Kunst, erfgoed en media worden ook vaak gekoppeld aan andere vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een terrein als burgerschapsvorming. In een brede opvatting van cultuuronderwijs heeft cultuur binnen alle leergebieden een plek. Cultuur is een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

Voorbeelden van cultuuronderwijs

  • Hoe stimuleer je creativiteit bij kinderen als leerkracht? Wat voor soort opdrachten geef je, waardoor ze ook echt creatief aan de slag kunnen? Hoe begeleid je ze in een creatief proces? Bekijk voor antwoorden de video Afkijken mag.
  • Op OBS De Tjotter komen alle kinderen op structurele wijze in aanraking met kunst en cultuur. In dit videoportret vertelt De Tjotter hoe haar cultuuronderwijs is ingericht en wat de kracht is van deze werkwijze.
  • Op PCB De Buitenburcht is het cultuuronderwijs volledig geïntegreerd in het thematisch werken en het onderzoekend leren.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst) en FleCK (Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland).

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Kunst & cultuur


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.