Wat is het belang van cultuuronderwijs?
onderzoek
po vo mbo so

Wat is het belang van cultuuronderwijs?

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is daarom belangrijk in heel het onderwijs.

Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Het is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Leerlingen werken aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). De leerlingen leren ook de disciplines als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.

Leren van cultuuronderwijs

Leerlingen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs:

  • Actief: door zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging.
  • Door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, het houden van cultuurbezoeken en het lezen over cultuur, leren ze zelf een eigen mening te vormen.
  • Reflecterend op eigen werk en dat van anderen, zoals van kunstenaars. Het stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden, en op de eigen plek in de wereld.

Kerndoelen en eindtermen van cultuuronderwijs

De doelen voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

Cultuuronderwijs heeft vaak een vakoverstijgend karakter

Kunst, erfgoed en media worden ook vaak gekoppeld aan andere vakken, zoals taal, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een terrein als burgerschapsvorming. In een brede opvatting van cultuuronderwijs heeft cultuur binnen alle leergebieden een plek. Cultuur is een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

LKCA heeft een digitaal dossier, waarin je kunt vinden hoe je kunstvakken kunt combineren met andere vakken.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.