Meedenken over onderwijsbeleid als leraar-ambtenaar
beleid
po vo mbo so

Meedenken over onderwijsbeleid als leraar-ambtenaar

De leraar luistert naar de leerlingen. Maar wie luistert er naar de leraren? Waar kun je terecht als je als leraar inspraak wil hebben? Michelle Oudshoorn en Brechje Brand zijn leraar-ambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Ze geven hun collega’s bij de gemeente adviezen over onderwijs.

Michelle Oudshoorn en Brechje Brand hebben een volle agenda. Oudshoorn werkt voor PCBO Rotterdam, een scholenkoepel voor primair onderwijs en peuterspeelzalen in Rotterdam. Daarnaast is ze projectmedewerker bij project Talentscouting. Brand is werkzaam bij Yulius Onderwijs, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs én ze is tijdelijk toegevoegd expert bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast werken ze beiden als leraar-ambtenaar voor de gemeente Rotterdam.

Brug tussen onderwijs en beleid

Alle leraar-ambtenaren hebben ervaring als leraar. Door met beide benen in de praktijk te staan weet je wat er leeft en kun je beleidscollega’s beter van advies voorzien. Maar advies geven is niet het enige dat Brand en Oudshoorn doen. Ze slaan een brug tussen onderwijs en beleid door het organiseren van praktijkspiegels, informele bijeenkomsten tussen gemeentemedewerkers, pedagogisch educatief medewerkers, leraren en andere onderwijsprofessionals. En door mee te werken aan de meet-up078 tussen onderwijscollega’s uit bijna alle onderwijssectoren van de Drechtsteden.

Vergroten van betrokkenheid

Omdat de leraar-ambtenaren zowel op school als voor de gemeente werken, zijn ze goed in staat om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dat ervaren anderen ook zo. Oudshoorn: “Het valt ons op dat bijvoorbeeld aanwezigen bij praktijkspiegels al snel informatie en tips uitwisselen. Dat is inspirerend en motiverend.” Door activiteiten als de praktijkspiegels voelen leraren zich meer betrokken bij elkaar en bij het onderwijsbeleid van Rotterdam. Oudshoorn en Brand zijn samen met de gemeente van plan ook praktijkspiegels te organiseren voor zij-instromers. “Hun inzichten zijn waardevol. Met hun nieuwe kennis kunnen leraren mogelijk weer zaken anders organiseren.”

Verschillende perspectieven 

Met het maken van onderwijsbeleid ben je nooit klaar. “Je moet als onderwijsprofessional telkens weer duidelijk maken wat je nodig hebt om goed onderwijs te geven”, zegt Brand. De leraar-ambtenaren helpen daarbij. Door hun onderwijservaring zijn ze goed in staat om naar beleid te kijken vanuit de praktijk en door hun ervaring als leraarambtenaar ook vanuit de invalshoek van de gemeente. Op deze manier werken onderwijs en gemeente samen aan steeds betere onderwijskwaliteit. “Ik heb gemerkt dat de gemeente Rotterdam heel ambitieus is en een luisterend oor biedt. Oudshoorn en ik worden met open armen ontvangen. De gemeente maakt graag gebruik van onze expertise.”

Sneller met elkaar om tafel

Voor veel schoolbesturen kan nog wel eens onduidelijk zijn wie je waarvoor moet hebben binnen een gemeente. En andersom. Oudshoorn en Brand merken dat hun rol als leraar-ambtenaar ervoor zorgt dat de juiste personen elkaar sneller weten te vinden. Doordat ze elkaar kennen, gaan ze sneller met elkaar om de tafel. Hieruit ontstaan nieuwe initiatieven, waarbij de gemeente soms weer kan faciliteren.

Toekomst van de beroepsgroep

Beide leraren maken zich druk over de toekomst van hun beroepsgroep. Zo maken ze zich onder andere zorgen over het lerarentekort. Het is een landelijk probleem dat grote steden zoals Rotterdam het hardst treft. Brand en Oudshoorn zien kansen om de beeldvorming over het vak positief te beïnvloeden. Onder andere met talentscouting waarmee ze leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo hopen te enthousiasmeren voor het lerarenberoep. 

Meer weten? 

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.