Invloed uitoefenen op onderwijsbeleid via een lerarenraad
beleid
po vo mbo so

Invloed uitoefenen op onderwijsbeleid via een lerarenraad

Het onderwijsbeleid lijkt soms uit een ivoren toren te komen. Maar als leraar zijn er wel degelijk mogelijkheden om mee te denken en invloed uit te oefenen. Zoals via de gemeente. Amsterdam heeft daarom nu een eigen lerarenraad.

Maarten Willems is leraar in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), ambulant onderwijskundig begeleider bij Koninklijke Visio Amsterdam en lid van de lerarenraad van Amsterdam. “Onderwijs in Amsterdam is heftig en complex, het heeft een op maat gemaakte aanpak nodig.” Willems doelt op de grote uitdagingen die het onderwijs in Amsterdam kent. “Er zijn veel wijken met een lage sociaaleconomische status. Kinderen hebben het moeilijk door armoede of opvoedproblematiek. Veel leerlingen hebben een migratieachtergrond en daardoor soms een taalachterstand. Ze zijn daarentegen wel vaak mondig. Aan leraren de taak om hier hun onderwijs op af te stemmen.” 

Klankbordgroep

De lerarenraad fungeert als klankbordgroep voor de gemeente. De raad bestaat uit 12 leraren uit verschillende onderwijssectoren en delen van de stad. Deelname is op persoonlijke titel. Willems: “Ik ben blij met de raad. Ik denk dat het goed kan werken omdat het lokaal is.” Willems heeft ook ervaring met landelijke inspraakinitiatieven zoals het Lerarenparlement en met het Lerarencollectief. “Maar de verbinding maken met de achterban blijft lastig. Bij de raad moet wij dit ook nog uitvinden.” Willems merkt wel dat de combinatie van lesgeven en meedenken over het onderwijs hem veel energie geeft. Zijn ervaring van de werkvloer kan hij direct terugkoppelen in de raad. “Je kunt als leraar klagen, maar: alles wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt ook voor zeggenschap.”

Leraren- en woningtekort

Het gaat bij de Amsterdamse lerarenraad niet alleen om invloed op het onderwijsbeleid, maar ook om het aantrekken en behouden van potentiële leraren. Veel leraren volgen hun opleiding in Amsterdam, maar gaan daarna buiten de stad werken. Dat komt niet alleen door het complexe onderwijs, maar ook door het woningtekort. Wilems: “Als raad hebben wij gesproken over interventies die daarbij kunnen helpen, zoals extra begeleiding voor startende leraren. En een eenmalige bonus als je na je opleiding minimaal twee jaar in Amsterdam gaat werken.”

Verklein de kans op uitstroom

Willems gelooft sterk in het positieve effect dat extra begeleiding van startende leraren heeft. Hij denkt dat het goed zou zijn als startende leraren de mogelijkheid krijgen om een dag in de week mee te lopen met een ervaren collega. Door nieuwe leraren vanaf het begin bij het geheel betrekken, vergroot je hun intrinsieke motivatie en is de kans op uitstroom uit het vak kleiner.

De Amsterdamse Klas

Een van de initiatieven om het lerarentekort in Amsterdam tegen te gaan is de campagne ‘De Amsterdamse Klas’: een online community voor leraren uit het po, vo en mbo. Via de Amsterdamse Klas zag Maarten de oproep voor de lerarenraad langskomen. Leraren kunnen zich nog steeds aanmelden voor de raad, die ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komt. Iedereen kan een onderwerp op de vergaderagenda zetten. Uiteindelijk maakt de gemeente daaruit een keuze. 

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.