Als leraar heb je meer invloed op beleid dan je denkt
beleid
po vo mbo so

Als leraar heb je meer invloed op beleid dan je denkt

Klaag niet in de koffiekamer over beleid, maar doe er zelf wat aan. Dat vindt Marjolein Held van de beroepsvereniging BVMBO. ‘Sluit je aan en werk mee aan het professionaliseren van je vak. Het heeft effect!’ In dit artikel lees je meer over twee mooie voorbeelden van initiatieven om als leraren het heft weer in eigen handen te krijgen: Marjoleins BVMBO en het Lerarencollectief van Jan van de Ven en Thijs Roovers.

Het Lerarencollectief laat er op de website geen onduidelijkheid over bestaan: ‘Leraar durf te claimen!’ Jan van de Ven is leraar in het primair onderwijs en mede-oprichter van het Lerarencollectief. Hij geeft aan dat leraren zich de laatste jaren teveel hebben laten wegdrukken. ‘Zestig jaar geleden stond de leraar nog naast de dominee en de burgemeester. Nu is de leraar meer een uitvoerder dan de architect van zijn eigen vak. Als leraren weer architect worden, maken ze het beroep aantrekkelijk voor onszelf en ook voor anderen.’ Volgens Jan is dat dé manier om nieuwe mensen aan te trekken en het lerarentekort te bestrijden.

PO in actie

Jan ging samen met zijn collega Thijs Roovers in 2017 de barricaden op met ‘PO in actie’. Ondersteund door 45 duizend leraren uit het basisonderwijs eiste deze groep een eerlijk salaris en minder werkdruk. ‘We hebben veel aandacht gekregen – ook in de media – en dat heeft onder meer geresulteerd in het invoeren van werkverdelingsplannen.’ Volgens het Lerarencollectief was dat hoognodig, want leraren kregen vaak beleid op hun bord waar ze niet over hadden meegepraat.

Structurele vertegenwoordiging

Het logisch vervolg van PO in actie was de oprichting van het Lerarencollectief. Voor het Lerarencollectief was er de Onderwijscoöperatie die alle onderwijssectoren moest vertegenwoordigen. Volgens Jan is dat nooit goed van de grond gekomen. In 2018 is de Onderwijscoöperatie opgeheven en riep minister Slob leraren op om zelf met iets te komen. ‘Thijs en ik hebben toen de handschoen opgepakt, want er is een structurele vertegenwoordiging van onze beroepsgroep nodig.’

Alles draait om beroepseer

Jan en Thijs bezoeken scholen om te vertellen over het belang van een eigen beroepsvereniging. Alles draait om beroepseer: het is aan leraren zelf om de eer van hun vak hoog te houden. Jan: ‘Wij gaan zelf over de beroepsstandaarden. Leraren bepalen zelf wat je als leraar moet kennen en kunnen.’ Dat betekent ook samenwerken met de opleidingen. Volgens Jan gaat het bovenal om zeggenschap over het eigen beroep. ‘We willen autonomie claimen, waardoor het vak weer leuk wordt. Een positie waar je trots op bent. Dan kiezen meer mensen voor dit vak.’

Samen sterk voor goed beroepsonderwijs

Marjolein Held is docent verpleegkunde en voorzitter van de beroepsvereniging van docenten en instructeurs in het mbo (BVMBO). De BVMBO werd opgericht in 2011 en werkt aan de professionele ontwikkeling van leraren in het mbo. ‘Wij geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van onze beroepsgroep. Dat we samen de regie moeten nemen om vorm te geven aan goed middelbaar beroepsonderwijs’, aldus Marjolein.

Gesprekspartner van het ministerie

Dat het lukt om als leraar zelf de regie te nemen bewijst het feit dat de beroepsvereniging inmiddels gesprekspartner is voor het ministerie, de MBO Raad en andere landelijke organisaties in het mbo. Marjolein is daarnaast trots op de andere producten en activiteiten van het BVMBO, zoals het ‘Beroepsbeeld mbo-docent’ met een dialoog-kaartenset, de leergang Teacher-in-the-lead en een pr-promotietraject voor docenten die belangstelling hebben om een promotieonderzoek te starten. 

Kennisdeling en discussie op 8 thema’s

Naast hun drukke baan kunnen mbo-opleiders zich niet bezighouden met alle onderwerpen die in het beroepsonderwijs spelen. Daarom heeft de BVMBO 8 thema’s geformuleerd en voor ieder van die thema’s een ontwikkelagenda opgesteld. Als leraar in het mbo kun je zelf bijdragen aan die ontwikkelagenda’s. Sterker nog, Marjolein roept haar collega’s daar nadrukkelijk toe op. Je kunt meedoen aan een thema of aan een Versnellingskamer die op 11 scholen in het hele land worden georganiseerd. ‘In de koffiekamer klagen heeft niet zo veel zin. Sluit je aan en werk mee aan het professionaliseren van je vak. Want verbinding geeft power!’

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.