6 vragen én antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs
actueel
Leervertraging po vo mbo so

6 vragen én antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs

Hoera, eindelijk gaat er meer geld naar het onderwijs. Met de 8,5 miljard die het kabinet aankondigde, komt er ruimte voor het wegwerken van vertragingen. Al roept het Nationaal Programma Onderwijs ook veel vragen op. Lees hier het antwoord op de meestgestelde vragen. 

Middelbare schoolleerlingen zitten in een klaslokaal achter hun laptop, een jongen steekt zijn vinger op.
Foto: Marieke Duijsters

Waar de ene leerling floreerde bij thuisonderwijs, liep de ander een (flinke) vertraging op. Met als gevolg dat veel klassen uit balans raken. Reden voor het kabinet om het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het leven te roepen. Dit programma is erop gericht leerlingen zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen. Maar hoe vraag je als school extra geld aan en waaraan mag je het uitgeven? Het ministerie van OCW beantwoordt de meestgestelde vragen.

Waaraan kan ik het geld van het NP Onderwijs besteden?

Het ministerie van OCW heeft een menukaart met interventies samengesteld waaruit je als school een keuze kunt maken. Deze keuze maak je op basis van de behoefte op jouw school. Welke vertraging is er en waar hebben leraren en leerlingen behoefte aan? Het is belangrijk dat je start met die inventarisatie voordat je interventies kiest. Die inventarisatie is de ‘scan’ uit de brief die op 24 maart naar alle scholen is verstuurd.

Hoe kan ik als school op zo’n korte termijn een scan realiseren?

Het klinkt alsof je als school uit het niets een uitgebreid plan moet optuigen, terwijl je als school al genoeg te doen hebt in deze tijd. Dat hoeft dus niet. Er zijn manieren bedacht om deze scan eenvoudig te houden. Maak onder andere uit het leerlingvolgsysteem op waar hiaten zitten en stem als team af waaraan behoefte is. Ook het stappenplan dat hiervoor speciaal is ontwikkeld, kan je helpen bij de uitvoering. 

Waarom komt er een menukaart en mag ik niet zelf beslissen waaraan ik het geld uitgeef?

Over deze vraag is binnen het ministerie van OCW lang gesproken. Leraren zien immers zelf het beste waar leerlingen staan en wat er nodig is. Daar wil het kabinet bij aansluiten, maar wel met interventies die bewezen effectief zijn gebleken of waarvan aannemelijk is dat ze effectief zijn, zodat het geld goed besteed wordt. Doordat de interventies op de menukaart wetenschappelijk bewezen effectief zijn, zullen ze voor langere tijd invloed hebben in het onderwijs. Omdat je als leraar je handen vol hebt aan lesgeven en alles wat daarbij komt kijken, houd je waarschijnlijk (en zeker nu) geen tijd over om in allerlei onderzoeken te duiken. Vandaar dat het ministerie van OCW deze voorselectie maakt en met een menukaart komt. 

Is het niet beter als scholen zelf suggesties doen voor die menukaart?

Dat klinkt inderdaad logisch, maar zoals gezegd hecht het ministerie van OCW er veel waarde aan dat de interventies op de kaart ondersteund worden door bestaand wetenschappelijk onderzoek. Het vertrekpunt hierbij is de Teaching and Learning toolkit van de Britse Education Endowment Foundation. In het najaar wordt de menukaart geactualiseerd. Tijdens deze update worden ervaringen vanuit de praktijk en aanvullende onderzoeken meegenomen. 

Je moet zeker weer een subsidieaanvraag doen om in aanmerking te komen voor deze regeling?

Dat is niet nodig. Aan het begin van schooljaar 2021/2022 meld je bij het ministerie van OCW of je de schoolscan hebt gedaan, welk beeld daaruit is gekomen en voor welke interventies je kiest. Dat laatste stem je af met de MR. Is die ook van mening dat de gekozen interventies aansluiten bij de behoeftes van de leerlingen? Naast afstemming in en om de school, stuur je je meerjarenplan ook naar de gemeente, zodat die op de hoogte is en eventueel een aanvullend aanbod kan doen. Ten slotte neem je je verantwoording op in het jaarverslag. Je krijgt dus niet te maken met een subsidieachtige aanvraag, maar betrekt verschillende partijen bij de keuzes die je maakt.

Hoe gaan andere scholen om met het NP Onderwijs?

Dat verschilt per school, afhankelijk van waar de vertragingen liggen of extra ondersteuning gewenst is. Om erachter te komen wat scholen van het NP Onderwijs vinden en hoe ze er in de praktijk mee omgaan, volgt het programma verschillende scholen. Zo neemt vso-school Dieze College in Den Bosch de tijd om tot een gedegen plan van aanpak te komen en onderzoekt OBS de Sterappel in Lienden hoe de menukaart zich verhoudt tot de dromen van het team.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.