Misconcepten tijdens de biologieles

lerarenredactie | 07 september 2013

In deze video verwoordt Walter Savelkouls (leraar biologie aan het Sint Joris College, Eindhoven) de noodzaak om alert te zijn op misconcepten bij leerlingen. Tijdens een les aan een 5-havo klas over begrippen als ecologie, broeikaseffect en ozonlaag, probeert hij misconcepten bij de leerlingen op te sporen. Hiervoor gebruikt hij een onderwijsvorm waarbij de leerlingen zelf aan het woord komen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.