praktijk
po
vo
mbo
so

Leerlingen met dyslexie geven tips aan leraren

Dyslexie is een complex leerprobleem op het gebied van lezen en spelling. In deze video zijn leerlingen met dyslexie aan het woord over hun schooltijd. Hoe is het ontdekt en welke hulp hebben ze gekregen? De leerlingen geven tips aan leraren over het omgaan met dyslexie en vertellen dat leraren meer begrip en kennis moeten hebben over dyslexie.

 • Embedcode

Ongeveer 4% van de leerlingen wordt gezien als dyslectisch (Blomert, 2006a). Ernstige lees- en spellingproblemen hebben soms grote gevolgen. Er kunnen bijvoorbeeld problemen met begrijpend lezen en schrijven ontstaan als gevolg van dyslexie. Ook zorgt dyslexie vaak voor de nodige frustratie die kan leiden tot emotionele problemen of gedragsproblemen (Trzesniewski, Moffitt, Caspi, Taylor, & Maughan, 2006). Een leerling schaamt zich bijvoorbeeld en laat daardoor teruggetrokken gedrag zien, of hij verbloemt zijn problemen door probleemgedrag te vertonen. 

Omgaan met leerlingen met dyslexie

Hoe kan een leraar goed met dyslectische leerlingen omgaan? De leerlingen uit de video, die verschillende opleidingen volgen, geven enkele tips:

 • Blijf positief en neem dyslectische leerlingen serieus.
 • Ga in gesprek met de leerling en vraag welke hulp of begeleiding hij nodig heeft.
 • Laat je goed informeren over dyslexie door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Dyslectische kinderen hebben meer nodig dan alleen het vergroten van teksten en het geven van meer tijd voor toetsen.
 • Houd je aan de adviezen van de dyslexieverklaring. Een leerling met dyslexie heeft deze verklaring niet voor niets gekregen. 
 • Bespreek met de klas wat dyslexie is, zodat er meer begrip ontstaat bij de medeleerlingen.
 • Blijf geduldig en begripvol voor frustraties bij de leerling. Een leerling met dyslexie doet vaak ontzettend zijn best, toch lukt het dan nog niet altijd. 
 • Noteer het huiswerk op het bord. Voor dyslectische leerlingen is het handig als ze een tekst over kunnen schrijven.
 • Veeg aantekeningen op het bord niet te snel weg. Dyslectische leerlingen hebben meer tijd nodig om dingen over te schrijven.
 • Ga samen op zoek naar de leerstrategie die het beste bij de leerling past. Denk bijvoorbeeld aan overhoren, een mindmap of een samenvatting maken. Welke hulpmiddelen kun je inzetten? 
 • Neem de tijd voor extra instructie en begeleiding. Ga even apart zitten als de leerstof of opdrachten niet begrepen worden.
 • Herken dyslexie op tijd zodat er onderzoek gedaan kan worden. Ga meteen in gesprek met de leerling wanneer je merkt dat er lees- of spellingproblemen zijn. 
 • Spreek een leerling met dyslexie nooit ten overstaan van de groep aan, doe dit altijd persoonlijk.
 • Geef leerlingen niet het gevoel dat ze dom zijn of het niet kunnen. Dat motiveert niet en is niet goed voor het zelfvertrouwen.
 • Leg minder focus op spellingfouten bij niet-talige vakken. 

Meer weten over dyslexie?

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.