Hoe geef je goede mondelinge feedback tijdens een reflectiegesprek?
praktijk
vo

Hoe geef je goede mondelinge feedback tijdens een reflectiegesprek?

Reflecteren is een proces waarbij leerlingen een situatie, eigen gedrag, kennis of gevoelens analyseren. Reflectie zorgt voor verandering van perspectief en is daarmee de motor van ontwikkeling. Het geven van mondelinge feedback als leraar is hierbij een onmisbaar element. Maar hoe geef je goede mondelinge feedback?

  • Deze video kan worden embed

Marieke van der Schaaf deed onderzoek naar de effecten van mondelinge feedback tijdens reflectiegesprekken. Het 2College Cobbenhagen in Tilburg was één van de onderzoeksscholen. Door mee te doen aan het onderzoek kregen de leraren meer inzicht in welke feedback effectief is.

Reflectiegesprekken

Een manier om reflectie te stimuleren is mondelinge feedback. Mondelinge feedback is te verdelen in:

  • corrigerende feedback
  • uitleggevende feedback
  • ondersteunende feedback

Tijdens reflectiegesprekken kunnen leerlingen:

  • inhoudelijk reageren, bijvoorbeeld uitleg geven of problematiseren
  • inhoudelijke vragen ter verheldering stellen
  • inhoudelijke reacties geven waarin een nieuw onderwerp wordt geïntroduceerd

Reflecteren met beoordelingscriteria

In een gericht reflectiegesprek gebruiken leerlingen beoordelingscriteria voor het evalueren van eigen werk. Deze criteria kunnen leerlingen en docenten samen formuleren. Het is belangrijk dat leerlingen in het gesprek geconfronteerd worden met, of zelf zoeken naar, bewijs voor de mate waarin hun kennis en vaardigheden aan de criteria voldoen. Vervolgens is het van belang dat leerlingen heldere informatie krijgen over waarom hun kennis en vaardigheden wel of niet aan een standaard voldoen en dat zij tips ontvangen waarmee ze hun handelen kunnen verbeteren. 

  • Deze video kan worden embed

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.