praktijk
vo

Hoe geef je goede mondelinge feedback tijdens een reflectiegesprek?

Zelfstandig en coöperatief leren, dat verwachten we van onze leerlingen. Kunnen reflecteren is hierbij essentieel. Reflecteren is een cognitief en affectief proces waarbij leerlingen een situatie, eigen gedrag, kennis of gevoelens analyseren. Uiteindelijk leidt dit tot verandering van perspectief en voornemens om bijvoorbeeld het handelen te verbeteren. Het geven van mondelinge feedback als leraar is een onmisbaar element in dit proces. Maar hoe geef je goede mondelinge feedback?

  • Embedcode
  • Embedcode

Reflecteren kan worden gestimuleerd in reflectiegesprekken. Bij gerichte reflectiegesprekken gebruiken leerlingen beoordelingscriteria voor het evalueren van eigen werk. Deze criteria kunnen leerlingen en docenten samen formuleren. In de gesprekken is het zaak dat leerlingen geconfronteerd worden met, of zelf zoeken naar, bewijs voor de mate waarin hun kennis en vaardigheden aan de criteria voldoen. Niet onbelangrijk is vervolgens dat leerlingen steun krijgen om eventuele tekortkomingen op te heffen. Dat betekent dat ze informatie krijgen over waarom hun kennis en vaardigheden wel of niet aan een standaard voldoen en suggesties ontvangen om hun handelen te verbeteren.

Reflectiegesprekken

Een manier om reflectie te stimuleren is mondelinge feedback. Mondelinge feedback is te verdelen in:

  • het geven van uitleg;
  • het geven van ondersteuning;
  • het geven van correctie(s).

Tijdens reflectiegesprekken kunnen leerlingen:

  • inhoudelijk reageren, bijvoorbeeld uitleg geven of problematiseren;
  • inhoudelijke vragen ter verheldering stellen;
  • inhoudelijke reacties geven waarin een nieuw onderwerp wordt geïntroduceerd.

Feedback en denkactiviteiten

Bij gestructureerde gesprekken is een duidelijke samenhang tussen type feedback en denkactiviteiten. Zo hangt samenvatten door leraren positief samen met beschrijven door leerlingen. Problematiseren en vragen stellen hangen samen met analyseren van een aanpak, handeling of situatie. Geven leraren uitleg, dan nemen leerlingen zich sneller iets voor. Verder leidt accepteren er vaak toe dat leerlingen gaan analyseren.

Op de Universiteit Utrecht wordt binnen Prove-It onderzoek gedaan naar de effecten van mondelinge feedback. Het 2College Cobbenhagen in Tilburg was één van de onderzoeksscholen. Door mee te doen aan Prove-It hebben de leraren hier meer inzicht gekregen in hoe je goede mondelinge feedback geeft tijdens reflectiegesprekken met hun leerlingen.

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.