praktijk
po
vo

Democratisch onderwijs, elk kind ontwikkelt zijn of haar leerweg

LIFE! is een democratische school in Landsmeer. Een van de kenmerken van democratisch onderwijs is dat studenten in de leeftijd van 4 tot 21 jaar zelf hun leerweg bepalen. Komt dat wel goed? Wordt er dan ook geleerd of alleen maar gespeeld? En hoe ga je daar als leraar mee om?

  • Embedcode

Dit zijn vragen die op de democratische school geregeld gehoord worden en waarmee leraren in de twee jaar dat LIFE! nu bestaat worstelen en geworsteld hebben. Hoe breng ik de passie die ik heb voor mijn vak(ken) over, als studenten geen lessen volgen? Hoe inspireer ik ze te komen? En hoe organiseer ik een les voor zoveel verschillende niveaus? Een kijkje in de keuken.

Wat is LIFE!

LIFE!

is een kleinschalige, democratische school voor primair- en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt van democratisch onderwijs is dat ieder kind uniek is en een natuurlijke drang naar leren heeft. Binnen een democratische school ontwikkelt elk kind zijn of haar eigen leerweg. Daarnaast nemen de studenten medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de school. LIFE! gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens, van onze aangeboren drang tot ontdekken en leren, tot onderzoeken, vaardigheden willen verwerven en kennis opdoen. Mensen leren van nature graag, als wij ons innerlijk bewogen voelen komen we in actie en willen we alles waar we interesse in hebben tot ons nemen. Daarom geven de studenten zelf, in overleg met hun begeleider, vorm aan hun eigen leerproces bij LIFE!.

Wat zijn democratische scholen?

Democratische scholen

 kenmerken zich door een beslissingsmodel die kinderen invloed geeft in hun omgeving en in hun eigen leren. Kenmerken van een democratische school zijn stemrecht voor kinderen en zelfbeschikking.

De interne organisatie, de pedagogische visie en het didactisch handelen kan van school tot school verschillen.

Onderwerpen

Onderwijsvisie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.