Leraar24 logo
Meer betrokken leerlingen met een leerlingenraad
praktijk
po

Meer betrokken leerlingen met een leerlingenraad

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om betrokkenheid van leerlingen te vergroten is met een leerlingenraad. Via deze raad krijgen kinderen inspraak in zaken die op school spelen. Op OBS Het Avontuur in Almere is de leerlingenraad een succes.

 • Embedcode

De leerlingenraad van OBS Het Avontuur bestaat uit acht leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Kinderen uit lagere groepen kunnen niet verkozen worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leraar geregeld. Lerares Wendy begeleidt in Almere de leerlingenraad. Ze heeft hierin vooral een coachende rol. 

Iedere zes weken komt de leerlingenraad van OBS Het Avontuur bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen met de leraar wat er beter zou kunnen op school. Dan doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.

Voordelen van een leerlingenraad

Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor een schoolplein of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Maar er zijn nog meer voordelen:

 • Vergroten van leerlingbetrokkenheid
  Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor.
 • Denken vanuit het algemeen belang
  Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.
 • Ontwikkeling communicatieve vaardigheden
  Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te overleggen. Door onderwerpen te agenderen, de vergaderstructuur te oefenen en door een voorzitter en notulist aan te stellen.
 • Goede wisselwerking MR en leerlingenraad
  De leerlingenraad is te vergelijken met de medezeggenschapsraad (MR), maar dan op het niveau van leerlingen. Is de leerlingenraad goed opgezet? Dan kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen de MR en de leerlingenraad. Zo voelen leerlingen zich echt serieus genomen. 

Actief burgerschap in de praktijk

Scholen die werken met een leerlingenraad vinden het daarnaast een voordeel dat je werkt aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.

Verder lezen

Zelf een leerlingenraad opzetten? Er zijn meer basisscholen in Nederland die een leerlingenraad hebben. Bekijk een van onderstaande artikelen voor meer informatie en tips.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen