Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid: van kleuters tot en met vo
praktijk
Basisvaardigheden in het po po vo

Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid: van kleuters tot en met vo

Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelde een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid voor leerlingen van groep 1 van het primair onderwijs tot de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen gaan met dezelfde thema’s en deelgebieden aan de slag. Ook kunnen vo- en po-leerlingen in speciale E-labs creatief aan het werk met digitale technieken en apparaten.

  • Deze video kan worden embed

De doorlopende leerlijn is op schoolniveau verder uitgewerkt in concreet lesmateriaal waarbij uitgegaan wordt van vakkenintegratie. Er wordt gewerkt in perioden van tien weken en per periode staat een thema centraal dat zich richt op één van de vier deelgebieden van digitale geletterdheid:

  1. ict-basisvaardigheden
  2. computational thinking
  3. informatievaardigheden
  4. mediawijsheid

Verbinding po en vo in E-labs

Een onderdeel van de doorlopende leerlijn digitale geletterdheid is het E-lab. In de E-labs werken vo- en po-leerlingen met digitale technieken, zoals 3D-printers, lasersnijders, snijplotters, videoapparatuur en robotica. 

Op school werken leerlingen aan doelen en specifieke opdrachten vanuit de leerlijn digitale geletterdheid. Deze opdrachten krijgen in het E-lab een creatief vervolg. Leerlingen bereiden bijvoorbeeld op school een journaal voor. In het E-lab nemen ze de aflevering op met een greenscreen. Een ander voorbeeld is dat leerlingen in de les een product ontwerpen en deze in het E-lab vormgeven met bijvoorbeeld een 3D-printer.  

De E-Labs zijn ingericht op de scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook de basisschoolleerlingen maken er gebruik van. De leerlingen uit het vo ontvangen de po-leerlingen en laten zien welke mogelijkheden er zijn met de digitale apparatuur. Zo werken ze samen aan opdrachten en wordt er een verbinding gecreëerd tussen po en vo. Een bijkomend voordeel is dat de overgang van leerlingen van po naar vo makkelijker wordt. 

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.