Professioneel statuut op basisschool De Dolfijn
praktijk
po so

Professioneel statuut op basisschool De Dolfijn

Op basisschool De Dolfijn in Zwijndrecht hebben leraren veel zeggenschap over hun werk. Dat heeft basisschooldirecteur Mike Mastdijk een aantal jaar geleden ingevoerd toen de school kampte met een onterecht slecht imago. Hij heeft vakcoördinatoren aangesteld en zo de leraren zelf verantwoordelijk gemaakt voor onder andere spelling, woordenschat en rekenen.

  • Embedcode

Alle leraren op basisschool De Dolfijn zijn coördinator van een vakgebied. Daarmee ervaren zij veel meer zeggenschap, autonomie en werkplezier dan voorheen. De opbrengsten zijn beter geworden en de school heeft inmiddels een positief imago.

Liever goede afspraken dan een dik boekwerk 

Directeur Mike Mastdijk heeft de afspraken over de zeggenschap van leraren nog niet vastgelegd in een professioneel statuut. Hij vertrouwt meer op goede werkafspraken dan op een dik boekwerk in de kast. ‘Het gaat mij erom dat het team zeggenschap voelt. Als ik het zou opschrijven, dan is een A4-tje met tien punten genoeg.’

De leraren en de directeur van De Dolfijn blijven wel steeds met elkaar in dialoog over de zeggenschap en zo blijven de afspraken steeds up-to-date. 

Zeggenschap leraren regelen in een professioneel statuut

Ieder schoolbestuur moet in overleg met de leraren een professioneel statuut opstellen. Dat staat in de Wet Beroep Leraar die van kracht is geworden op 1 augustus 2017. Een professioneel statuut beschrijft hoe de zeggenschap van leraren op school is geregeld. Het is belangrijk dat leraren met het schoolbestuur en de leiding afspraken maken over zeggenschap en dat zij hierover steeds een dialoog voeren.

Meer lezen?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.