Leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf met effectief leiderschap

Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Covey. Lees over de aanpak The Leader in Me.

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po

Professionele ruimte: de basis voor het uitoefenen van je vak

Professionele ruimte gaat over hoe leraren, samen met collega's in het team, kunnen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren. bijvoorbeeld door peer review te gebruiken

bijgewerkt op 25 februari 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Zo ziet professionele ruimte eruit in de praktijk

Verschillende leraren vertellen over de manier waarop zij hun professionele ruimte pakken en zo collega’s en leerlingen inspireren.

bijgewerkt op 21 april 2020 | praktijk | po | vo

Zo pak je professionele ruimte in het basisonderwijs

Leraren in het basisonderwijs moeten de professionele ruimte die ze hebben goed benutten om zichzelf en hun vak te ontwikkelen.

bijgewerkt op 21 april 2020 | praktijk | po

Zo pak je professionele ruimte in het voortgezet onderwijs

Leraren in het voortgezet onderwijs moeten de professionele ruimte die ze hebben goed benutten om zichzelf en hun vak te ontwikkelen.

bijgewerkt op 21 april 2020 | praktijk | vo

Professioneel statuut geeft leraren meer zeggenschap over de invulling van hun werk

Het professioneel statuut bevat afspraken tussen bestuur en leraren over de zeggenschap van leraren op vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch gebied.

bijgewerkt op 8 februari 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leraar24 is een samenwerking tussen