Professioneel statuut geeft leraren meer zeggenschap over de invulling van hun werk
praktijk
po vo mbo so

Professioneel statuut geeft leraren meer zeggenschap over de invulling van hun werk

Dankzij de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen. Hiermee hebben zij zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Hoe de school en de leraren deze zeggenschap vormgeven, moeten zij vastleggen in het professioneel statuut.

  • Deze video kan worden embed

De zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen houdt in dat je samen met je collega’s én met je schoolbestuur bepaalt:

  • Wat de inhoud van de lesstof is
  • Op welke manier jullie de lesstof aanbieden aan de leerlingen en welke middelen je daarbij gebruikt
  • Welke pedagogisch-didactische aanpak jullie op school gebruiken en op welke manier jullie deze aanpak toepassen (zoals bij leerlingenbegeleiding en oudercontacten)
  • Hoe jij en je collega’s, als onderdeel van het lerarenteam, jullie bekwaamheid onderhouden, waarbij jullie rekening houden met de bovengenoemde punten

Voldoende zeggenschap

Als leraar moet je voldoende zeggenschap van je bestuur en schoolleiding over de invulling van je werk krijgen om dit goed te kunnen doen. Uiteraard moet dit wel passen binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van je school. Op school maak je daarom afspraken over de afstemming van deze professionele ruimte van jou en je collega’s en het schoolbeleid. Leraren kunnen bijvoorbeeld met hun bestuur afspreken dat de school een lerarenberaad heeft. Vervolgens kan worden afgesproken dat een vertegenwoordiging van leraren uit het beraad regelmatig overlegt met het bestuur of de leiding van de school.

Schoolbestuur eindverantwoordelijk

Het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast blijft het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de school en voor het personeelsbeleid. Maar met de Wet Beroep Leraar en het lerarenregister is het schoolbestuur nu verplicht om bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid rekening te houden met de basisprincipes van goed leraarschap. Deze zijn onderdeel van een professionele standaard van leraren. Ook moet het schoolbestuur afspraken met leraren maken om ieders verantwoordelijkheid goed te regelen.

Professioneel statuut – professionele standaard

In deze wet staat ook dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met zijn leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut staan de afspraken die het schoolbestuur met leraren gemaakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld. Het professioneel statuut moet rekening houden met de professionele standaard. Hierin hebben de leraren als beroepsgroep (minimum)richtlijnen over het gedrag vastgelegd.

Lees hoe andere scholen dit in de praktijk brengen

Meer weten?

Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie over de wet beroep leraar met handreikingen en voorbeelden van het professioneel statuut.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.