Kleine klas helpt havo- en vwo-leerling met gedragsproblemen
praktijk
vo

Kleine klas helpt havo- en vwo-leerling met gedragsproblemen

Het Matrix Lyceum in Drachten biedt passend onderwijs aan havo- en vwo-leerlingen. In de dependance is een klaslokaal ingericht voor maximaal tien havo- en vwo-leerlingen uit de onderbouw. Op een drukke school komen zij niet tot hun recht. Zij volgen het normale lesrooster in een apart leslokaal. Alleen praktijklessen als biologie en sport zijn op een andere locatie.

  • Embedcode

Openbare Scholengemeenschap Singelland in Drachten en expertisecentrum RENN4 zijn in het schooljaar 2017-2018 begonnen met het Matrix Lyceum. De leerlingen op het Matrix lyceum hebben specifieke ondersteuning nodig op het gebied van leren en gedragsproblemen. Veel van deze leerlingen hebben kenmerken van autisme. Een reguliere school is voor deze leerlingen geen optie en zij passen ook niet in het speciaal onderwijs. Zij krijgen hier passend onderwijs op havo- en vwo-niveau. Er is maatwerk voor de onderbouwleerlingen in klas 1, 2 en 3. Vanaf 2018 is er ook maatwerk voor de bovenbouw.

Hetzelfde lesrooster

Leerlingen volgen hetzelfde lesrooster als leerlingen van het Singelland Drachtster Lyceum, alleen beginnen zij een half uur later. De eerste 30 minuten gebruikt de leraar om te peilen hoe de leerlingen in hun vel zitten. Is er iets in de thuissituatie of voor schooltijd voorgevallen wat extra aandacht nodig heeft? Andere punten waar de school rekening mee houdt:

  • De groepsleraar blijft de hele dag bij zijn leerlingen.
  • De leerlingen wisselen niet van lokaal
  • De vakleraren komen naar het kleine leslokaal.
  • De lunchpauze is in hetzelfde gebouw.
  • Aan het begin van elk schooljaar bespreekt de groepsleraar de gedragsregels tijdens de lunch.
  • Tijdens de wiskundelessen ondersteunt een extra leraar de onderbouwleerlingen. Zij werken dan in een aparte ruimte.
  • Na de lessen krijgen de leerlingen huiswerkbegeleiding.

Voordelen van kleine klassen

Het werken met een kleine groep heeft als voordeel dat leraren de leerlingen vaker per les individueel kunnen begeleiden. De ene leerling heeft meer individuele aandacht nodig dan de andere leerling. De leerlingen in de kleinere klas zijn een stuk rustiger en geconcentreerder aan het werk dan in een reguliere klas. De begeleiding is intensiever.

Samenwerken vinden deze leerlingen vaak lastig. Door goede begeleiding leren de leerlingen elkaar te helpen. Samen lossen ze problemen op. En de leerlingen krijgen nieuwe inzichten, zowel vaktechnisch als sociaal.

Initiatief van ouders

Een aantal ouders uit de buurt ondersteunde het initiatief om deze school op te richten. In Friesland zitten relatief veel kinderen thuis, omdat ze op bestaande scholen onvoldoende begeleid kunnen worden. Dat kunnen vmbo-kader-leerlingen zijn, maar ook havo- en vwo-leerlingen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor leerlingen met autisme, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Het uiteindelijke doel van het Matrix Lyceum is dat de leerlingen later zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.

Meer weten over passend onderwijs?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en idee├źn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.